Eksperci Wyższych Szkół Bankowych:

Zofia Lisiecka

wykładowca WSB Gdańsk
Specjalizacja: 
Pedagogika
Region kraju: 
północny (WSB Gdańsk)

Od wielu lat związana z sektorem NGO, obecnie prezeska Fundacji Edukacyjnej ODITK. Działa na rzecz zmiany w polskiej edukacji, ukierunkowanej na świadome rozwijanie w szkołach kompetencji i postaw potrzebnych, by utworzyć włączające, partycypacyjne społeczeństwo. Trenerka, mediatorka, coach. Specjalistka w obszarze edukacji, edukacji włączającej, edukacji rówieśniczej oraz innowacyjnych trendów w edukacji w Polsce i na świecie. Autorka innowacyjnego programu doskonalenia nauczycieli SMOK- pierwszego w Polsce programu do pracy z postawą nauczycieli i nauczycielek. Wykładowczyni Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Zainteresowania naukowe:

 • Edukacja
 • Prawo w oświacie
 • Finansowanie oświaty
 • Konsekwencje społeczne i psychologiczne osób niepełnosprawnych czy chorych przewlekłe
 • Kształtowanie postaw
 • Kształcenie nauczycieli
 • Konflikty w szkołach.
Resume (PDF): 

Ryszard Szefler

wykładowca WSB Gdańsk
Specjalizacja: 
Ekonomia
Region kraju: 
północny (WSB Gdańsk)

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań i rozwoju produktów. Doświadczenie w zakresie negocjacji kontraktów handlowych z partnerami z Dalekiego Wschodu oraz w zakresie rozwoju produkcji. Wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji systemów nadzorowania jakości produktów, a także organizacji i nadzorowania procesów logistycznych. Współpraca z wiodącymi w Europie jednostkami notyfikowanymi. Kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działu marketingu i organizacji ogólnopolskich kampanii reklamowych oraz PR. Wykładowca na studiach podyplomowych. Realizuje projekty szkoleniowe, posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia ogólnopolskich warsztatów dla organów nadzoru rynku. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz studiów MBA. Laureat konkursu „Złote Szelki” w kategorii „Najlepszy wykładowca w dziedzinie bezpieczeństwa i ergonomii”. Autor szeregu publikacji.

Zainteresowania naukowe:

 • Handel zagraniczny
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo produktu i Dyrektywy Nowego Podejścia
 • Marketing B2B.

 

Ekspert w mediach:

Wywiad opublikowany na łamach magazynu „Przyjaciel przy pracy"

Publikacja nt. outsourcingu w branży BHP prezentowana w magazynie „PROMOTOR”

Resume (PDF): 

prof. nadzw. dr hab. Marcin Kalinowski

dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania WSB Gdańsk
Specjalizacja: 
Rachunkowość
Region kraju: 
północny (WSB Gdańsk)

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Profesor nadzwyzajny Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsk, wykładowca Helsinki School of Business oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Były członek Rady Nadzorczej spółki Leier Markowicze S.A., prezes zarządu gdańskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Weloletni praktyk  życia gospodarczego.

Zainteresowania naukowe:

 • inwestycje na rynku kapitałowym, walutowym i instrumentów pochodnych
 • zarządzanie ryzykiem finansowym
 • analiza rynków finansowych
 • kryzysy finansowe
 • finanse behawioralne (psychologia inwestowania)

www.marcinkalinowski.pl

Resume (PDF): 

Strony