Te sprawy możesz załatwić online, przesyłając odpowiedni formularz dostępny w Extranecie:

 • zaświadczenie o studiowaniu,
 • zaświadczenie o dokonanych wpłatach za semestr/rok studiów,
 • zaświadczenie po obronie,
 • podanie o odpis dyplomu w języku angielskim,
 • podanie o przeksięgowanie wpłaty,
 • podanie o zmianę specjalności,
 • podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej.

Te sprawy możesz załatwić mailowo, wysłać dokumenty pocztą, kurierem lub skorzystać z wrzutni:

Podania/deklaracje:

 • ogólne,  
 • zmiana grupy ćwiczeniowej, językowej i seminaryjnej,  
 • zmiana kierunku, 
 • zwolnienie z WF, 
 • powtarzanie semestru, 
 • przedłużenie sesji,  
 • urlop dziekański, 
 • zmiana danych, 
 • rezygnacja z nauki, 
 • wznowienie nauki,  
 • podanie o zwrot nadpłaty,  
 • zamówienie na fakturę, 
 • podanie o rozłożenie płatności na raty, 
 • podanie o wydłużenie terminu spłaty, 
 • podanie o przyznanie zniżki lub kontynuacja, 
 • deklaracja spłaty zadłużenia. 

Te sprawy możesz załatwić poprzez wysyłkę dokumentów pocztą, kurierem, korzystając z wrzutni lub przychodząc osobiście:

 • wnioski stypendialne, 
 • dokumenty do wniosków stypendialnych, 
 • umowa po zmianie kierunku/wznowieniu studiów, 
 • zwrot nadpłaty, 
 • deklaracja sposobu płatności, 
 • zmiana systemu płatności.

W tych sprawach musisz przyjść osobiście do Biura Obsługi Studenta:

 • odbiór dyplomu, 
 • odbiór legitymacji tradycyjnej, 
 • przedłużenie ważności legitymacji tradycyjnej. 

  

 NOWOŚĆ! Masz możliwość korzystania z mLegitymacji w profilu mObywatel