Wydawnictwa naukowe

Kadra akademicka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku aktywnie działa na rynku publikacyjnym. Co roku, do rąk czytelników, trafiają zarówno książki, jak i artykuły w renomowanych czasopismach, autorstwa naszych wykładowców.  


Publikacje pracowników WSB prezentują wyniki badań z wielu dziedzin nauk ekonomicznych,
humanistycznych czy prawnych:

 

Autor: Mirosław Marczak
Tytuł pracy: Zarządzanie marką obszaru recepcji turystycznej przez narodowe organizacje turystyczne
Adres wydawniczy: CeDeWu, Warszawa 2018

 

Autor: Bohdan Pac
Tytuł pracy: Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w działaniach wielonarodowych na kierunku morsko-lądowym
Adres wydawniczy: CeDeWu, Warszawa 2018

 

Autor: Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych
Tytuł pracy: Uczenie się i rodzina. Perspektywa andragogiczna
Adres wydawniczy: CeDeWu, Warszawa 2018

 

Autor: Zdzisław Kordel, Andrzej Kuriata
Tytuł pracy: Logistyka i transport w ujęciu systemowym
Adres wydawniczy: CeDeWu, Warszawa 2018

 

Autor: Anna Dalkowska
Tytuł pracy: Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej Perspektywa pozytywna w zarządzaniu
Adres wydawniczy: PRESSCOM, Wrocław 2018

 

Autor: Małgorzata Rozkwitalska
Tytuł pracy: Uczenie się pracowników a kontekst mono-i wielokulturowy organizacji. Perspektywa pozytywna w zarządzaniu
Adres wydawniczy: PWN, Warszawa 2018

 

Autor: Grzegorz Pietrek
Tytuł pracy: System zarządzania kryzysowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia 
Adres wydawniczy: DIFIN, Warszawa 2018

 


Autor: Daria Becker- Pestka
Tytuł pracy: Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej
Adres wydawniczy: CeDeWu, Warszawa 2016

 

Autor: Sylwia Jaśkiewicz- Kamińska
Tytuł pracy: Prawo do bezpiecznej infrastruktury krytycznej
Adres wydawniczy: EuroPrawo, Warszawa 2016
 

Autor: Krzysztof F. Bolt
Tytuł pracy: Prawnoustrojowe atrybuty aktów normatywnych prezydenta w systemie prawa amerykańskiego
Adres wydawniczy: Wydawnictwo UG, Gdańsk 2016

 

Autor: Ryszard Miler
Tytuł pracy: Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego – modelowanie systemów, strategie ekonomizacji
Adres wydawniczy: Wydawnictwo UG, Gdańsk 2016

 

Autor: Magdalena Łyszkiewicz
Tytuł pracy: Gospodarowanie majątkiem komunalnym : zasady, metody, strategie
Adres wydawniczy: CeDeWu, Warszawa 2016

 

Autorzy: Cezary Orłowski, Artur Ziółkowski
Tytuł pracy:  Transactions on Computational Collective Intelligence XXV
Adres wydawniczy: SPRINGER, 2016
 

Autor: Ryszard Miler
Tytuł pracy: Bezpieczeństwo transportu morskiego
Adres wydawniczy: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015
Wersja elektroniczna dostępna na platformie IBUK Libra

 

Autor: Artur Roland Kozłowski
Tytuł pracy: Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej
Adres wydawniczy: CeDeWu, Warszawa 2015

 

Autorzy: Mirosław Marczak, Monika Boguszewicz-Kreft
Tytuł pracy: Promocja usług
Adres wydawniczy: CeDeWu, Warszawa 2015

 

Autor: Marek Stefański
Tytuł pracy: Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena pracy Policji w percepcji mieszkańców Słupska;
Adres wydawniczy: Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski, Słupsk 2015

 

Autorzy: Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik
Tytuł pracy: Wyzwania współczesnej pedagogiki
Adres wydawniczy: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; CeDeWu, Warszawa- Gdańsk 2015