Prace Naukowe WSB w Gdańsku

Prace Naukowe WSB w Gdańsku jest to wydawnictwo ciągłe o charakterze naukowym wydawane przy współpracy z Wydawnictwami Fachowymi CeDeWu Sp. z o.o.

 

W periodyku publikowane są przez pracowników i współpracowników Szkoły artykuły naukowe z zakresu:

  • Finansów publicznych, rynków i inwestycji finansowych
  • Rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansami przedsiębiorstw
  • Logistyki, zarządzania, ekonomii oraz informatyki
  • Politologii i stosunków międzynarodowych.

Częstotliwość ukazywania się kolejnych zeszytów Prac Naukowych zależy od ilości zgłaszanych prac i wynosi 1-3 Tomów rocznie. Zakwalifikowane do publikacji materiały prezentowane są w formie tematycznych monografii pod redakcją doświadczonych pracowników naukowych, specjalistów z ww. dziedzin.

 

Od dnia 18 grudnia 2015 r. Prace Naukowe WSB w Gdańsku figurują na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dorobkiem 6 pkt.

 

Kolegium wydawnicze:
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,
al. Grunwaldzka 238a, 80-266 Gdańsk

Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. Jagienka Rześny-Cieplińska
Kontakt: redakcja@wsb.gda.pl

 

Dotychczas ukazały się:

 

Tom 52

Rynki finansowe. Inwestycje i finanse. Aktualne problemy
Redakcja naukowa: Renata Gmińska

 

Spis treści