Warunki przyjęcia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Dla przewodów otwartych po 1 października 2019r. postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora w WSB w Gdańsku przeprowadzane są w trybie eksternistycznym.

Warunki przyjęcia na seminarium:

Warunki, które kandydat musi spełnić w celu otwarcia przewodu doktorskiego opisane zostały w uchwale numer 39/2019 Senatu WSB w Gdańsku w sprawie zasad prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku dla przewodów otwieranych po 1 października 2019 roku.
 

Opłaty

Opłata za czynności związane z prowadzeniem przewodu doktorskiego na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku wynosi 16 000zł.


Opłata jest uiszczana przez kandydata w dwóch ratach:

 

1. 50% w momencie otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

 

2. 50% po podpisaniu przez Radę Akademicką uchwały o zamknięciu przewodu doktorskiego, bez względu na wynik postępowania.

 

Osoby zainteresowane seminariami doktorskimi prosimy o kontakt:
rektorat@wsb.gda.pl