Drodzy Studenci, 


zgodnie z zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku od 04 grudnia 2021 r. do 10 lutego 2022 r. zajęcia dydaktyczne przechodzą w tryb zdalny. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich


Dziekani Wydziałów mogą wydać zarządzenie wskazujące przedmioty, które odbywać będą się stacjonarnie na terenie Uczelni. Dotyczyć to będzie wyłącznie zajęć, które ze względu na troskę o jakość kształcenia, muszą odbywać się w murach Uczelni. 

Czytaj więcej