W związku z wejściem Trójmiasta do strefy czerwonej oraz wprowadzeniem przez władze państwowe nowych obostrzeń informujemy, iż zgodnie z  Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku   z dniem 19 października br. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne przechodzą całkowicie w tryb zdalny, za wyjątkiem zajęć, które nie mogą odbyć się tą metodą.
 

Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych i MBA.

Dokładne informacje związane z planem zajęć, będziemy zamieszczali na bieżąco w systemie wewnętrznym Extranet, prosimy o bieżące śledzenie komunikatów. 


Działy obsługowe w tym czasie będą pracowały jak dotychczas, w siedzibie Uczelni. 

 

Przejście na system zdalny ma ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich prosimy do stosowania się do wytycznych GIS, oraz Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj więcej