Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego w dniu 17 grudnia 2018 r. Dyrektora Instytutu Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie, Kierownika Katedry Prawa Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, wybitnego teoretyka i praktyka prawa cywilnego i handlowego, cenionego pedagoga
Jerzego Ciszewskiego
Łączymy się w głębokim smutku z rodziną Pana Profesora, składając wyrazy szczerego współczucia.
Pan Profesor pozostanie zawsze w naszej pamięci.


Senat oraz Rektor, Kanclerz i Dziekani Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

wraz z całą uczelnianą społecznością

 


 
Pogrzeb odbędzie się dnia 22 grudnia  - sobota
Msza św. godz.  09:00 Kaplica Św. Wojciecha Sopot ul Chopina 16A
Pogrzeb godz.  10.30 Cmentarz Komunalny Sopot

Czytaj więcej