Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15.11.2020 r. zmarł 
profesor nauk ekonomicznych dr hab. Zenon Kamiński, prof. WSB, długoletni nauczyciel akademicki, związany z naszą Uczelnią od samych początków jej powstania,
przyjaciel studentów, kochający ojciec i dziadek.


Łączymy się w głębokim smutku z rodziną, składając wyrazy szczerego współczucia.
Pan profesor pozostanie zawsze w naszej pamięci.


Senat oraz Rektor, Kanclerz i Dziekani Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

wraz z całą akademicką społecznością

Czytaj więcej