Zapisz się na bezpłatne warsztaty| Psychotraumatologia w pracy z rodziną

heidy-sequera-256321-unsplash.jpgWspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach zapraszamy do uczestnictwa w specjalnych warsztattach, przygotowanych przez opiekuna merytorycznego studiów podyplomowych "Psychotraumatologia w pracy z rodziną"  Panią Dominikę Sowę Klejna.

WARSZTAT:
Społeczny wymiar traumy. Siła rażenia doświadczenia traumatycznego w oparciu o analizę przypadków z literatury, filmu i pracy klinicznej.

Najbliższe terminy:

  • 27.07.2018    godz. 10:00 – 12:00
  • 03.08.2018    godz. 10:00 – 12:00
  • 07.09.2018    godz. 10:00 – 12:00

Do kogo kierujemy warsztaty?
Do pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i innych przedstawicieli służb społecznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników oświaty i służby zdrowia.

Prowadzenie:
Dominika Sowa-Klejna – psycholog, psychotraumatolog w trakcie certyfikacji w Centrum Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium; trener „Szkoły dla Rodziców”, członek zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej; aktualnie pracuje jako kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR w Kartuzach, prowadzi indywidualne konsultacje i terapię psychologiczną dla klientów dwóch ośrodków pomocy społecznej; prowadzi szkolenia i superwizje dla pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz szkolenia dla rodzin zastępczych; współorganizuje konferencje międzynarodowe oraz szkolenia dla przedstawicieli służb społecznych; bierze udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych takich jak program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie czy program przeciwdziałania przemocy; współautorka programu do szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej pt. „Nasze dzieci” akredytowanego przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej; wykładowca Wyżśzej Szkoły Bankowej na kierunkach pedagogicznych, opiekun merytoryczny kierunku podyplomowego „Psychotraumatologia w pracy z rodziną”

Miejsce:
Spotkanie odbędzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach w Sali konferencyjnej, ul. Mściwoja II 20, bud. A, Kartuzy

ZAPISY:
Uczestnictwo w warsztatch jest bezpłatne.
Osoby chętne prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową: zpz@pcprkartuzy.pl
tel; 58 685 33 20 wew. 103.
Szczegółowe informacje dodatkowe – tel. 58 685 33 20 wew. 113.
 

19-07-2018