Zagajnik "20 - latków Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", położony na terenie kampusu, wzbogacił się o pięć nowych drzew.  Pracownicy administracyjni i dydaktyczni zostali uhonorowani za wieloletni staż pracy, zaangażowanie i wkład w rozwój Uczelni. 


Podczas wręczenia nagród władze, kilkakrotnie podkreśliły, iż sukces Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i jej obecna pozycja to efekt pracy niezłomnych ludzi, którzy są w niej od samego początku.
Uczelnię tworzą ludzie, a nie jej mury.
Nagrodę za dwudziestoletni staż pracy otrzymali:

  • Beata Krezymon, dyrektor Działu Personalnego
  • Aleksander Kamiński, dyrektor Działu IT
  • dr Katarzyna Rukojć, wykładowca kierunku Filologia
  • Małgorzata Wilska, wykładowca kierunku Filologia
  • Mariusz Bielewicz, kierownik Studium Wychowania Fizycznego
     

Czytaj więcej