Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku jest beneficjentem grantu MNiSW w zakresie digitalizacji oraz stworzenia wersji anglojęzycznej Prac Naukowych WSB w Gdańsku w ramach umowy 741/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Czytaj więcej