Mając na celu wzajemne wsparcie i aktywny rozwój przedsiębiorczości Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER wraz z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku podpisały list intencyjny. Deklarując gotowość wzajemnej współpracy w następujących obszarach:

  • tworzeniu innowacyjnej formuły kształcenia na poziomie wyższym i zawodowym,
  • prowadzenia nowoczesnej edukacji,
  • budowaniu i rozwijaniu postaw przedsiębiorczych studentów,
  • wymiany doświadczeń mających na celu podnoszenie kompetencji osób zajmujących się edukacją.

Strony zobowiązują się wspierać w ów obszarach i dbać o rozwój innowacji i technologii w oparciu o współpracę z biznesem.

 

 

Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku 4 października br. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości: dr Tomasz Szymczuk - prezes zarządu, Magdalena Wójtowicz - wiceprezes zarządu oraz władze uczelni: dr hab. Jan Wiśniewski, prof. WSB - rektor, Emilia Michalska - kanclerz WSB

 

Czytaj więcej