Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim

Podziel się:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do udziału w projekcie:
„Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim”

Projekt adresowany jest do osób, które:

  • posiadają wykształcenie średnie lub wyższe,
  • pracują w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, podmiotach ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwach społecznych lub prowadzą własną działalność gospodarczą,
  • mieszkają i pracują na terenie województwa pomorskiego.

Uczestnik może skorzystać z jednego wybranego szkolenia:

a) Szkolenie języka angielskiego LCCI zakończony egzaminem certyfikującym (60 godzin zajęć na wybranym poziomie: A1, A2, B1) – 62,00 zł brutto,

b) IT Essentials zakończony egzaminem certyfikującym (72 godzin zajęć z zakresu elementów informatyki, sprzętu i oprogramowania) – 252,00 zł brutto,

c) Microsoft Office Specialist zakończony egzaminem certyfikującym (48 godzin zajęć na jednym z wybranego modułu: Word, Excel lub Power Point) – 180,00 zł brutto,

d) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL PROFILE (48 godzin zajęć na jednym z wybranego modułu: Podstawy pracy z komputerem B1, Podstawy pracy w sieci B2, Arkusze kalkulacyjne B4) – 182,00 zł brutto,

e) Software Development Fundamentals (C#) zakończony egzaminem certyfikującym Microsoft Technology Associate Exam 98-361: Software Development Fundamentals (C#) w wymiarze 48 godzin zajęć – 329,00 zł brutto,

f)  Windows Server Administration Fundamentals (48 godzin zajęć) – 329,00 zł brutto,

g)  HTML5 Application Development Fundamentals (48 godzin zajęć) – 329,00 zł brutto.

Każde ze szkoleń zakończone jest zewnętrznym egzaminem certyfikującym nadającym kwalifikacje. Egzamin i certyfikat nie podlega dodatkowym opłatom.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z dofinansowania do kosztów podróży oraz opieki nad dzieckiem lub osobą zależną na czas trwania szkolenia.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – Budynek A, piętro I, pok. 103 osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Dział Sprzedaży, al. Grunwaldzka 238A, 80 – 266 Gdańsk.

Informacje o projekcie:

Joanna Mikołajczyk – Menedżer projektu jmikolajczyk@wsb.gda.pl tel. 58 522 77 34

Monika Kuźmowicz - Referent ds. sprzedaży mkuzmowicz@wsb.gda.pl, tel. (58) 522 75 55

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Regulamin uczestnictwa
Umowa szkoleniowa

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Formularz
Kwalifikowalność
Oświadczenie przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie przetwarzania danych osobowych 2
Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Zapisów można dokonywac pod linkiem http://www.wsb.pl/gdansk/ankieta-preferencji-szkoleniowych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne.

 

 

 

15-07-2017