Wizyta w Muzeum Kryminialistyki

W dniu 25.04.2017r. członkowie Koła Naukowego „Bezpieczeństwo jest Najważniejsze” udali się do  Muzeum Kryminalistyki znajdującego się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod opieką P. mgr Marcin Fitas.

Podczas wizyty mieli możliwość zapoznania się z historią jednego z najbardziej znanych przestępców związanych z Gdańskiem – Pawłem Tuchlinem aka „Skorpion”.
Do ich dyspozycji pozostawały również eksponaty broni i amunicji m.in. broń palna, zabytkowa, gazowa, sportowa, alarmowa, sygnałowa, broń pneumatyczna, broń biała, samodziałowa, wojskowa wraz z wyposażeniem wojskowym.
Dostępne były również eksponaty związane z medycyną sądową, dokumentacje kryminalistyczne, zbiory z zakresu fotografii kryminalistycznej, przedmioty zebrane z miejsc popełnienia czynów zabronionych, narzędzia pochodzące z włamań, przyrządy oraz sprzęt kryminalistyczny służący do ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscach zdarzeń.
Zauważyć tam można również sfałszowane banknoty i monety polskie oraz zagraniczne. Jak również przedmioty zarekwirowane osadzonym w zakładach karnych i aresztach.
Dodatkowo Nasi studenci mieli możliwość przygotowania imiennych kart daktyloskopijnych z własnymi odciskami palców.
Na zakończenie wizyty mieli możliwość obejrzenia 2 sekcje zwłok. Jednej wykonanej za pomocą nowoczesnych przyrządów, druga przy użyciu metod przestarzałych.
 

26-04-2017