Edukacja dofinansowana z UE

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku prowadzi aktualnie rekrutację na studia współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W projekcie D.N.A. WSB - Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB (nr umowy o dofinansowanie projektu  POWR.03.05.00-00-Z231/17)  dofiansowaniu podlegają specjalności zarówno w ramach studiów I jak i II stopnia. 
 
 
     

 

17-04-2018
Podziel się: