Program Erasmus z Uniwersytetem Arystotelesa w Salonika

Podziel się:

WSB podpisała umowę o współpracę w ramach programu Erasmus z największym uniwersytetem w Grecji - Uniwersytetem  Arystotelesa w Salonikach
Jednym z obszarów tej współpracy jest wymiana naukowców. W ramach tej wymiany prof. Cezary Orłowski kontynuuje rozpoczętą w 2005 roku współpracę z Wydziałem Mechanical Engineering i funkcjonującym na tym Wydziale Laboratorium Informatics Systems & Applications - Environmental Informatics Research Group (ISAG-EI) kierowanym przez prof. Kostasa Karatzasa. Prowadził tam zajęcia dla studentów prezentując współczesne podejścia do zastosowania metod sztucznej inteligencji dla systemów monitoringu powietrza. W ramach tego wyjazdu prof. Orłowski spotkał się także z osobami zainteresowanymi potencjalną współpracą z WSB i wspólnego składania wniosków do programu Horyzont 2020. Spotkał się miedzy innymi z  prof. Leonidasem Ntziachristosem, prof. Nicolasem Moussiopoulosem (wspólne prace w ramach projektów ECOSIM, SUTRA), prof. Panosem Seferlisem  a także spotkał się prof. Kostasem Katsifarakisem nowym dziekanem School of Engineering (funkcjonującej w ramach Uniwersytetu), omawiając możliwości współpracy także z IBM Centre for Advanced Studies w WSB.  Spotkał się także z firmą Karteco rozmawiając o wspólnym złożeniu wniosku projektowego w ramach programów NCBiR. Odwiedził także Laboratory of Atmospheric Physics. Kolejnym etapem współpracy będzie złożenie wspólnego wniosku do programu horyzont 2020 (do końca 2017 roku)  i wizyta w styczniu 2018 roku prof. Karatzasa dla uszczegółowienia kolejnych etapów współpracy.
 

18-10-2017