Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku od ponad dwóch lat współpracuje z firmą State Street w zakresie kształcenia studentów, w szczególności kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie. Do tej pory w ramach współpracy realizowane były staże i praktyki zawodowe dla studentów ww. kierunków.

W tym roku podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu współpracy , która będzie polegać na wspólnej realizacji programu studiów. Opracowany został innowacyjny w skali kraju model współpracy, w ramach którego studenci realizują cały program specjalnościowy w przedsiębiorstwie.
 

Oto atuty programu:

  • na okres trwania programu specjalizacji studenci zostają zatrudnieni na umowę o pracę
  • pilotażowy program został skierowany do studentów studiów stacjonarnych, którzy w godzinach 8-12 realizują program kształcenia kierunkowego na Uczelni, a w dalszych godzinach kształcą się w firmie State Street
  • studenci będą rotować między stanowiskami pracy w odstępach dwu-semestralnych, tak by nabyć odpowiednie kompetencje i uzyskać określone efekty kształcenia
  • w ramach kształcenia studenci będą mogli podjąć intensywne kursy praktyczne, dodatkowe szkolenia językowe oraz specjalistyczne
  • kształcenie w firmie State Street jest realizowane w języku angielskim, więc studenci doskonalą praktyczny język zawodowy.

W ten sposób Uczelnia wraz z firmą State Street zapewnia studentom stałe zatrudnienie na czas kształcenia, oferuje możliwość przedłużenia zatrudnienia po ukończeniu studiów, gwarantuje realizację praktyki zawodowej zgodnie ze studiowanym kierunkiem i specjalizacji.