Drodzy Studenci,

 

już wkrótce rozpoczniemy rok akademicki 2021/2022. Pytanie o to, w jaki sposób  będą prowadzone  zajęcia w  nowym  semestrze,  jest jednym z najważniejszych w ostatnim czasie. Planując zajęcia i organizację roku akademickiego uwzględniamy dotychczasowe doświadczenia  funkcjonowania Uczelni w trakcie pandemii oraz Wasze potrzeby i opinie, a także niesłabnącą troskę o zdrowie i bezpieczeństwo. 

 

Stosując się do zaleceń Ministerstwo Edukacji i Nauki, mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, a także dobro naszych Studentów i Pracowników informujemy, że w nowym roku akademickim wracamy do nauki w salach, aulach i laboratoriach

 

Jednocześnie niektóre z zajęć, część wykładów i wirtualne laboratoria, będą  prowadzone w formie  zdalnej. Takie zajęcia będą miały w planie, w polu określającym numer sali  dopisek – „zdalna”.  

 

Zgodnie z obecnymi regulacjami we wszystkich budynkach Uczelni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, a więc  noszenia maseczek– także w czasie trwania zajęć. 

 

Jednocześnie podkreślamy, że zasady bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni Uczelni będziemy aktualizować stosownie  do wytycznych władz centralnych i samorządowych,  w tym w szczególności: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Jesteśmy przygotowani na realizację każdego z możliwych wariantów kształcenia.  

 

Do zobaczenia na zajęciach!

 

dr hab. Jan Wiśniewski, prof. WSB
Rektor
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 

Czytaj więcej