Drodzy Studenci, 

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim będą realizowane hybrydowo. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Prosimy Państwa o wnikliwe śledzenie planu, gdzie stopniowo będą pojawiać się linki do zajęć. Dziekani Wydziałów mogą wydać zarządzenie wskazujące przedmioty, które odbywać się będą na terenie Uczelni. Dotyczyć to będzie tych zajęć, które ze względu na swój charakter muszą odbywać się w murach Uczelni i ich efektów kształcenia nie można osiągnąć w formie zdalnej.

Czytaj więcej