Miło nam poinformować, że Nagrodę Rektora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej w roku akademickim 2017/2018 otrzymali:

 • gen. Krzysztof Zgłobicki,
 • dr Piotr Dudziński,
 • dr Robert Kościelniak,
 • dr Mirosław Marczak,
 • prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański,
 • dr Marek Szymański 
 • dr Magdalena Giers

Nagroda ta jest przyznawana wykładowcom, którzy zostali najwyżej ocenieni przez studentów w przeprowadzanych co semestr ankietach.
 


Natomiast Nagrodę Rektora za osiągnięcia w pracy naukowej na rzecz rozwoju Uczelni oraz  awanse naukowe otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski - za osiągnięcia w pracy naukowej oraz organizacyjnej na rzecz rozwoju nauki w Uczelni
 • prof. nadzw. dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft - za osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju nauki w Uczelni
 • prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Pietrek - za osiągnięcia w pracy naukowej i uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • dr Marcin Kisielewski - za osiągnięcia w pracy naukowej i uzyskanie stopnia naukowego doktora
   

Czytaj więcej