Мільйон злотих для України 

 

Група вишів Польщі, серед яких Університет WSB та Університет Нижньої Сілезії, разом зі своїм засновником  – Центром розвитку навчальних закладів – вишів Республіки Польща «TEB Academy», – ми передаємо на допомогу Україні 1 мільйон злотих. 

 

300 тис. злотих надійшло безпосередньо до Польської Mедичної Mісії для надання допомоги в Україні, зокрема у вигляді медичних товарів та ліків для лікарень. За допомогою решти коштів ми підтримуємо наших студентів з України та біженців, які приїжджають до Польщі.  

 

Коли почалася збройна агресія Росії проти України, ми негайно розпочали надавати допомогу нашим студентам із постраждалої від конфлікту країни. Окрім підтримки організації курсу навчання та спрощення процедур, ми фінансуємо діяльність Центру психологічної підтримки та Центру правової допомоги. Наші студенти та співробітники залучилися до збору косметики, побутової хімії та перев’язувальних засобів, яка буде передана Польському Червоному Хресту – Поморському районному відділенню, а Рада студентського самоврядування ВСБ у Гданську та Гдині організувала благодійний футбольний турнір, кошти якого надійшли до фонду Happy Kids, який допомагає дітям в Україні. Ми постійно працюємо, щоб допомогти біженцям. Пам’ятайте – разом ми можемо зробити більше. 


Milion złotych dla Ukrainy 

 

Jako grupa uczelni, którą tworzą Wyższe Szkoły Bankowe i Dolnośląska Szkoła Wyższa, wraz z założycielem – Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia przekazaliśmy 1 mln zł na pomoc dla Ukrainy. 


300 000 zł trafiło bezpośrednio do Polskiej Misji Medycznej na udzielenie pomocy w Ukrainie m. in. w postaci środków medycznych i leków dla szpitali. Pozostałymi środkami wspieramy naszych studentów z Ukrainy i uchodźców, przybywających do Polski. 

 

W momencie wybuchu agresji Rosji na Ukrainę natychmiast uruchomiliśmy działania pomocowe dla naszych studentów pochodzących z objętego konfliktem kraju. Oprócz wsparcia w obszarze organizacji toku studiów i upraszczania procedur, finansujemy działalność Centrum Wsparcia Psychologicznego i Centrum Pomocy Prawnej. Wspólnie ze studentami zaangażowaliśmy się w zbiórkę kosmetyków, chemii i środków opatrunkowych, które zostaną przekazane do Polskiego Czerwonego Krzyża - Pomorski Oddział Okręgowy, a Rada Samorządu Studentów WSB Gdańsk i Gdynia zorganizowała charytatywny turniej piłkarski, z którego wpłaty zasiliły fundację Happy Kids, pomagającą dzieciom w Ukrainie. Cały czas działamy, aby pomagać uchodźcom. Pamiętajcie - razem możemy więcej. 

Czytaj więcej