Moduł podstawowy  | Moduł podoficerski 

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.
 
Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.

  • moduł szkolenia podstawowego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej – uzyskanie statutu szeregowego rezerwy
  • moduł szkolenia podoficerskiego (3 tygodnie szkolenia) zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień podoficera (kaprala) – uzyskanie statutu podoficera rezerwy 

Dla kogo?
 Możesz zgłosić chęć  uczestnictwa w programie Legia Akademicka, jeśli:

  • posiadasz obywatelstwo polskie,
  • jesteś studentem (studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) 
  • przeszedłeś pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym).

Obecnie zbieramy informację o zainteresowaniu projektem wśród studentów. Ostateczną decyzję czy projekt będzie realizowany w WSB otrzymamy 20 grudnia i będzie to uzależnione od liczby zainteresowanych. 

 

Jeśli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w projekcie, zgłoś chęć udziału, wypełniając poniższy formularz. 

 

ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU W LEGII AKADEMICKIEJ

 

 

 


Masz pytania?

Skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na naszej Uczelni Klaudią Skelnik kskelnik@wsb.gda.pl 

 

 

 

Czytaj więcej