III Forum Metodyczne Grupy WSB - „Technologiczne wyzwania edukacyjne w szkolnictwie wyższym”

 

 

 

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Forum Metodycznym Grupy WSB Konferencji Naukowo-Metodycznej Technologiczne wyzwania edukacyjne w szkolnictwie wyższym”, organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku pod auspicjami TEB Akademii w terminie 25-26 października 2018r. 

Proponowana problematyka Konferencji podejmowana jest obecnie przez przedstawicieli wielu różnych dyscyplin wiedzy, nierzadko w gremiach interdyscyplinarnych, łączących takie dziedziny nauki jak: wiedza o edukacji i procesach uczenia się, socjologia wiedzy, kognitywistyka, informatyka. Szeroki kontekst towarzyszący podjętej tematyce stanowi tło dla głównego celu Konferencji, jakim jest wypracowanie wartościowych rozwiązań w interesujących uczestników obszarach edukacji i praktyk z nią związanych.  Dlatego, nie rezygnując z kontekstu teoretycznego, zamierzamy skupić się na następujących obszarach:

  1. Kondycja dydaktyki akademickiej a oczekiwania praktyków edukacyjnych i metodyków akademickich związane z innowacjami technologicznymi w kształceniu.
  2. Szanse i ograniczenia wynikające z technizacji procesu kształcenia w kontekście zmiany modeli dydaktyki akademickiej.
  3. Innowacyjne rozwiązania wspierające warsztat nauczyciela akademickiego.
  4. Rekomendacje dla praktyki akademickiej.

W pierwszym dniu Konferencji odbędą się wykłady plenarne oraz warsztaty zewnętrzne w zaprzyjaźnionych ośrodkach edukacyjnych Trójmiasta:

  • Centrum Hewelianum - gdańskie centrum nauki– warsztaty metodyczne i część pokazowo-doświadczalna z prezentacją metod aktywizujących i stanowisk interaktywnych. ( szczegóły)
  • Gdański Teatr Szekspirowski | GTS– warsztaty w oparciu o tematykę tragedii Williama Szekspira pt. Makbet z wykorzystaniem nowoczesnych technik stosowanych w szkolnictwie wyższym. (szczegóły)
  • Trzeci warsztat dotyczyć będzie zagadnienia projektowania efektywnego e-learningu z zastosowaniem nowoczesnych modeli metodycznych. Warsztat ten odbędzie się w miejscu pierwszego dnia obrad, w hotelu Qubus. (szczegóły)

Obrady zakończy prezentacja posterów zgłoszonych przez uczestników w połączeniu z dyskusją.

Drugi dzień obrad, zaplanowany w siedzibie WSB, rozpocznie się dyskusją panelową poświęconą roli technologii i mediów w warsztacie nauczyciela akademickiego. W dyskusji wezmą udział zaproszeni eksperci. Następnie odbędą się warsztaty prezentujące innowacje dydaktyczne i powiązane z nimi technologie edukacyjne.

Szczegóły organizacyjne znajdą Państwo w załączonej ulotce.

Łączę wyrazy szacunku

 

15-09-2018