W związku z kampanią samorządową 2018 Pracodawcy Pomorza wspólnie z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza oraz Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku zapraszają na:

„Gdańską Debatę Gospodarczą – Wybory Samorządowe 2018”
w dniu 10 września br. o godzinie 14:00 w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
– budynek A,  przy Al. Grunwaldzkiej 238 A w Gdańsku.

 

Celem debaty jest przybliżenie przedsiębiorcom i pracodawcom wyborczych programów gospodarczych poszczególnych Kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Gdańska. Nasze środowisko reprezentowane przez organizacje gospodarcze oczekuje od Kandydatów na Prezydenta Miasta Gdańska przedstawienia koncepcji rozwoju stolicy naszego regionu z uwzględnieniem wyzwań gospodarczych, które stoją przed miastem w najbliższych latach.

Debata została podzielona na trzy bloki.

  • Podczas pierwszej części trwającej ok. 50 minut. Kandydaci zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania przygotowane przez nasze organizacje. Ilość pytań będzie uzależniona od ilości Kandydatów uczestniczących w debacie. Kolejność Kandydatów udzielających odpowiedzi będzie poprzedzona losowaniem. Każdy z Kandydatów będzie miał tyle samo czasu na odpowiedź (ok. 2 minut na każde pytanie). Nie przewiduje się zadawania pytań przez Kandydata innym Kandydatom uczestniczącym w debacie.
  • W drugiej części debaty trwającej również ok. 50 minut przedsiębiorcy uczestniczący w spotkaniu będą mogli zadawać pytania problemowe kierowane do wszystkich Kandydatów (0,5 minuty na zadanie pytania). Odpowiedzi udzielać będą tylko Ci  Kandydaci, którzy  wyrażą chęć  ustosunkowania się do podniesionego w pytaniu problemu. Pytania ad personam będą uchylane przez prowadzącego. W przypadku dużego zainteresowania przewidujemy możliwość przedłużenia tej części debaty o dodatkowe 15 minut.
  • W trzecim bloku każdy z Kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Gdańska będzie mógł przedstawić dodatkowe, uzupełniające elementy swojego programu gospodarczego w czasie nie dłuższym niż 4 minuty. 

Po zakończeniu debaty przewidzianej na ok. dwie godziny zaproponujemy poczęstunek oraz rozmowy kuluarowe pomiędzy Kandydatami i przedsiębiorcami. Debata odbywać się będzie z udziałem mediów oraz będzie rejestrowana m.in. przez portale internetowe oraz dla potrzeb wewnętrznych organizacji gospodarczych. Debatę poprowadzi gdański politolog dr Jarosław Och – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Czytaj więcej