Z wielką radością informujemy, iż nasz wykładowca dr Marcin Kisielewski jest drugą osobą, która obroniła stopień naukowy doktora na naszym Wydziale Finansów i Zarządzania. Pan Marcin uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Rozprawa doktorska odbyła się 26 października br. a temat pracy to "Rola systemów informatycznych w podnoszeniu efektywności organizacyjnej działalności operacyjnej przedsiębiorstw transportu drogowego".
Panu doktorowi serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej