Współpraca z biznesem

Wybierając Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku masz pewność, że oferta studiów odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy. Taka oferta jest możliwa dzięki współpracy Uczelni z biznesem.

Firmy, z którymi zawarliśmy umowy partnerskie:

 • Lufthansa Systems Poland ‒ w sprawie akredytowania programu studiów I stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria
 • Gdańska Organizacja Turystyczna ‒ w sprawie akredytowania programów specjalności studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Polish Outdoor Group ‒ w sprawie akredytowania specjalności studiów I stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ‒ w sprawie promowania i kształcenia umiejętności związanych  z kierunkiem Finanse i Rachunkowość
 • International Project Management Association Polska  ‒ w zakresie promowania oraz kształcenia umiejętności zarządzania projektami, programami i portfelami projektów
 • Thomson Reuters (Markets) Europe SA ‒ w zakresie propagowania wiedzy i doświadczeń związanych z kształceniem na studiach podyplomowych.
 • ING Bank Śląski SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnościami Bankowość i Innowacje Finansowe, Bankowość i Doradztwo Finansowe na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz wybranymi kierunkami studiów podyplomowych
 • Arla Global Financial Services Centre sp. z o.o. - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych z kierunkiem Corporate Finance Management na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz wybranymi kierunkami studiów podyplomowych
 • LPP SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnością Systemy Logistyczne ( studia II stopnia) na kierunku Logistyka, specjalnością Multimedia i Grafika Komputerowa (studia I stopnia) na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie Systemami Logistycznymi
 • PKS Gdańsk – Oliwa SA - w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnością Logistyka i Spedycja na kierunku Logistyka (studia I stopnia)
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku - porozumienie o współpracy w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnością Logistyka i Spedycja na kierunku Logistyka studia I stopnia
 • ELSE sp. j. - w zakresie akredytowania promowania i kształcenia umiejętności związanych ze specjalnością Zarządzanie Łańcuchami Dostaw (studia I stopnia) na kierunku Logistyka
 • Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych - w zakresie promowania i rozwijania idei profesjonalnego szacowania nieruchomości
 • Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP
 • Krajowy Instytut Rozwoju Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
 • Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości patronat studiów podyplomowych

Firmy, z którymi współpracujemy, to także:

 • DB Schenker z Gdyni (staże i praktyki dla kierunku Logistyka, spotkania z pracodawcą)
 • Delphi Poland SA z Gdańska (staże i praktyki dla kierunku Logistyka, spotkania z pracodawcą)
 • Energa SA (staże i praktyki dla studentów Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości)
 • Kancelaria Księgowa „Activus” z Gdańska (staże i praktyki dla studentów Zarządzania oraz Finansów i Rachunkowości)
 • Kredyt Bank SA Oddział w Gdańsku (staże i praktyki oraz transfer wiedzy dla studentów Finansów i Rachunkowości)
 • Bank Nordea Odziały w Gdańsku i Gdyni (praktyki dla studentów Finansów i Rachunkowości)
 • Fidus Finanse z Gdyni (spotkania z pracodawcą, praktyki dla studentów Finansów i Rachunkowości)
 • Sony Pictures Entertainment Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Gdyni (staże oraz spotkania z pracodawcą dla studentów Finansów i Rachunkowości)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (praktyki dla studentów Stosunków Międzynarodowych)
 • X Generation Film Factory (praktyki, spotkania z pracodawcą oraz transfer wiedzy dla kierunku Informatyka i Ekonometria)
 • Dwór Oliwski sp. z o.o. z Gdańska (praktyki oraz transfer wiedzy dla studentów Turystyki i Rekreacji).
 • Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim porozumienie w zakresie studiów II stopnia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie porozumienie o wzajemnej współpracy

gdansk-infografika-q-06_0.png