Zrekrutuj nasze talenty

Pomoc w rekrutacji pracowników
Biura Karier pracujące przy Wyższych Szkołach Bankowych dysponują bazą danych studentów i absolwentów poszukujących pracę, na podstawie której można dokonać wstępnej selekcji kandydatów na oferowane stanowiska.
Państwa oferta pracy zostanie przekazana na prywatne e-maile studentów i absolwentów oraz umieszczona w wewnętrznym portalu szkoły - Extranet - do wglądu dla studentów.

W celu umieszczenia swojej oferty prosimy o skontaktuj się z Biurem Karier w wybranym mieście.

Promocja Firmy na terenie Uczelni
Wyższe Szkoły Bankowe  co roku organizuje na terenie Uczelni Targi Pracy. Targi to idealna  okazja do kreowania pozytywnego wizerunku firmy wśród studentów i absolwentów. Podczas ekspozycji firmy studenci i absolwenci mają okazję dowiedzieć się, jak wygląda proces rekrutacji, jakich pracowników poszukuje dany pracodawca, a także będą mieli okazję porozmawiać z reprezentantami firmy.

pracodawca.png

Pracodawcy o WSB