Prasowe centrum informacyjne

Po aktualne materiały prasowe, artykuły eksperckie i niezbędne informacje kontaktowe zapraszamy do Centrum Prasowego WSB.

 

Wyższe Szkoły Bankowe to uczelnie w 9 polskich miastach: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.

Zaufało nam
Do tej pory zaufało nam ponad 300 000 studentów i absolwentów.

Uznane uczelnie
Wyższe Szkoły Bankowe od lat uznawane są za najlepsze niepaństwowe uczelnie biznesowe - świadczą o tym liczne nagrody przyznawane szkołom oraz wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach – Polityki, Wprost, Newsweek, Rzeczpospolitej, Perspektyw oraz Home&Market.

Wysokie miejsca w rankingach to nie jedyny wyraz uznania dla Wyższych Szkół Bankowych. Każda z dziewięciu uczelni rokrocznie otrzymuje nowe, prestiżowe akredytacje, nagrody oraz certyfikaty.

Są wśród nich m. in.:

  • akredytacje Stowarzyszenia Edukacji Menedżerów SEM FORUM,
  • akredytacja Association of MBA,
  • akredytacja Fundacji Promocji,
  • akredytacja Kierunków Ekonomicznych,
  • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji,
  • nagroda Zachodniej Izby Gospodarczej „Dolnośląskie Gryfy”
  • Medale Europejskie przyznawane przez Business Centre Club i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Obeserwuj konto @eksperci_WSB prowadzone przez Rzecznika Prasowego WSB: