Czy wiesz, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania do szkoleń i kursów ze źródeł zewnętrznych? Poniżej znajdziesz wykaz instytucji, które przyznają środki na rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z sektora MSP, możesz starać się o dofinansowanie do szkoleń i kursów z Bazy Usług Rozwojowych. Dotyczy to również tych przedsiębiorców, którzy korzystają ze szkoleń organizowanych przez katowicki oddział Fundacji Rozwoju Rachunkowości.
 

finanse-rachunkowosc

Co musisz zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

1.

 Z Bazy Usług Rozwojowych wybierz szkolenie realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Chorzowie. Możesz też zamówić u nas konkretną usługę. Po prostu zgłoś nam zapotrzebowanie na szkolenie dla pracowników swojej firmy.
 

2.

Skontaktuj się z operatorem dofinansowania w naszym województwie, który pomoże wypełnić wniosek zgłoszeniowy i określi wysokość dofinansowania.
 

Laptop
3.

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych i podpisz umowę z operatorem.

4.

Zapisz się za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych na wybrane szkolenie.
 

5.

Po zakończeniu szkolenia oceń je. 
 

Uścisk dłoni
6.

Zgłoś się po refundację kosztów do operatora projektu.

Szczegóły znajdziesz na www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Mogą z niego skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie kompetencji własnych lub osób pracujących w firmie. 
W ramach KFS możesz rozliczyć:

 • kursy i studia podyplomowe 
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jeśli prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo, możesz otrzymać dofinansowanie 100% kosztów kształcenia. Większe firmy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie 80%.
 

administracja-publiczna

Wniosek o dofinansowanie składasz do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności.


Szczegóły znajdziesz na www.kfs.pl.


Możemy pomóc Ci w uzyskaniu dofinansowania: 

 • zbadamy potrzeby szkoleniowe pracowników firmy
 • dobierzemy odpowiednie szkolenia podnoszącego wskazane kompetencje
 • pomożemy Ci wypełnić i złożyć wniosek we właściwym Urzędzie Pracy
 • po akceptacji wniosku i uzyskaniu dofinansowania zorganizujemy szkolenie
 • przygotujemy potrzebne kserokopie zaświadczeń o zrealizowanym szkoleniu potrzebne do rozliczenia przyznanych środków. 
   
rachunkowosc-finanse-przedsiebiorstw

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Ewa Dzikowska
tel. 32 349 84 80
kom. 728 414 749
ewa.dzikowska@chorzow.wsb.pl