Podnoszenie kompetencji - proces na całe życie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie realizuje projekt  pn :

"PODNOSZENIE KOMPETENCJI - PROCES NA CAŁE ŻYCIE kursy i szkolenia w ramach realizacji trzeciej misji Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej  w Poznaniu" POWR.03.01.00-00-T168/18

Działania projektu skierowane są do osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się głównie w województwie śląskim, w tym:

  • osób planujących w niedługim czasie wejść na rynek pracy,
  • osób zatrudnionych w firmach i instytucjach otoczenia biznesu w toku kariery zawodowej,
  • osób kończących karierę zawodową.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom społeczeństwa, rynku pracy i gospodarki u niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego głównie z województwa śląskiego, dzięki rozwojowi oferty Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, poprzez opracowanie i realizację programów edukacyjnych w formie warsztatów, kursów, szkoleń, wykładów przy współpracy z Partnerami Biznesowymi, w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami działającymi na rzecz edukacji, w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2021r.

Wartość projektu: 917 727,50 zł

zarzadzanie

W ramach działań projektu realizowane będą działania - bezpłatne dla uczestników:

 

BEZPŁATNE WARSZTATY, SZKOLENIA I KURSY z kompetencji miękkich i podstaw.umiejętności zarządczych z obszarów:

 

administracja-podatkowa

Organizacja szkoleń:

 

- czas trwania: 8 godzin dydaktycznych od 09:00 do 15:30

- materiały dla uczestników,

- zaświadczenia po każdym szkoleniu.

 

 

administracja-publiczna

Dokumenty rekrutacyjne

1. Formularz danych uczestnika projektu,
2. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty muszą być uzupełnione i podpisane.

 

Dokumenty można złożyć osobiście w dziale szkoleń, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Adres:

ul. Armii Krajowej 12, Chorzów Batory   mail: ewa.dzikowska@chorzow.wsb.pl

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, Katowice  mail: akierzek@chorzow.wsb.pl

Regulamin projektu dostępny tutaj (klik)

 

FORMULARZ DANYCH UCZESTNIKA_wykładotwarty_0.docx

FORMULARZ DANYCH UCZESTNIKA_kursjęzykowy_0.docx

FORMULARZ DANYCH UCZESTNIKA_szkolenia.docx