Chorzowski wydział zamiejscowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu od roku akademickiego 2021/2022 podejmuje współpracę z Ośrodkiem Szkoleniowym HELIOS z Rybnika. Wspólnie zrealizujemy studia podyplomowe z obszaru pedagogicznego. Współdziałamy w obszarze budowania oferty, opieki merytorycznej, projektowania programów studiów. 

  

Dzięki tej współpracy uczestnicy z Rybnika i okolic mogą realizować studia podyplomowe przygotowane przez praktyków, z programem dostosowanym do realiów rynkowych. Absolwenci otrzymują dyplom Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - uczelni z ponad 27-letnim doświadczeniem, cenionej nie tylko przez studentów, ale również przez pracodawców. 

helios

Oferta studiów podyplomowych

 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery
 • Dydaktyka języków obcych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych
pedagogika
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych
 • Logopedia
 • Neurologopedia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych
 • Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
 • Terapia zajęciowa
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych
 • Informatyka dla nauczycieli
 • Bibliotekoznawstwo
pedagogika
 • Matematyka
 • Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
 • Akademia rozwoju osobistego
 • Akademia trenera
 • Kadry i płace
 • Mediacje w oświacie
 • Psychodietetyka
 • Psychologia w biznesie

Ośrodek Szkoleniowy HELIOS jako placówka kształcenia ustawicznego rozpoczął działalność w październiku 1997 r. za zgodą Kuratorium Oświaty w Katowicach. W marcu 2004 r. uruchomiona została niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli.

 

Aktualnie do dyspozycji uczestników pozostają dwa wyremontowane lokale o powierzchni 300 m2. Łącznie to 11 sal wykładowych, w tym jedna pracownia informatyczna z siedemnastoma stanowiskami komputerowymi. Ośrodek pomieści 263 osoby.

partner