Opis kierunku:

Studia niestacjonarne w salach wykładowych.

 

W trakcie zjazdów spotkasz się z wykładowcą oraz pozostałymi uczestnikami osobiście. W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie.
 

W czasach, gdy przewagę konkurencyjną uzyskuje się dzięki rozwojowi ludzkich możliwości, gdy kluczowym zasobem rozwijających się obszarów biznesu jest wiedza i strategiczne kompetencje, warunkiem osiągania sukcesu nowoczesnej organizacji jest sztuka zarządzania jej kapitałem ludzkim. Ponieważ – jak słusznie twierdził Peter Drucker – „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”.

prawo-w-biznesie

Przygotowanie profesjonalnych kadr menedżerskich do zarządzania obszarem Human Resources w wymagającym otoczeniu biznesowym, uwzględniające najnowsze trendy społeczne, demograficzne oraz rynku pracy. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz przede wszystkim mają okazję do nabywania praktycznych umiejętności, uczestnicząc w zajęciach o charakterze warsztatowym. Niektóre z nich odbywać się będą w siedzibie SMG/KRC Poland w Katowicach.

Co zyskujesz?

Gama inspirujących doświadczeń, warsztatowy charakter zajęć, oparty na nowoczesnych rozwiązaniach w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Proces uczenia się, organizowany przez wykładowców - praktyków, wykorzystujący potencjał i doświadczenie uczestników oraz szeroki wachlarz metod, narzędzi pracy menedżera HR, to tylko niektóre wyróżniki tego programu. Uczestnicy studiów zdobywają szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające im na takie sprawowanie polityki zarządzania kadrami, która ułatwi przesunięcie działów personalnych firm z peryferyjnych obszarów przedsiębiorstw w ich miejsce centralne. Tym samym umożliwi planowanie i realizację polityki personalnej firmy w sposób nowoczesny, a przez to efektywny i wspomagający rozwój przedsiębiorstwa. Przydatna w zarządzaniu tym rozwojem będzie wiedza z następujących dziedzin: planowanie zasobów ludzkich, rozwijanie kompetencji pracowników, kształtowanie ich karier zawodowych, motywowanie i przywództwo, racjonalizowanie zatrudnienia, diagnoza polityki personalnej i jej wskaźników, budowanie efektywnościowej kultury organizacyjnej, wdrażanie mechanizmów komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu zewnętrznym, praktyczne zastosowanie prawa pracy, aktualna znajomość rynku pracy w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Absolwenci studiów otrzymają zaświadczenia SMG/KRC Poland.

Dla kogo?

Program skierowany jest do specjalistów i menedżerów, praktyków w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, poszukujących profesjonalnych narzędzi i metod do podnoszenia standardów i efektywności realizacji swoich zadań zawodowych oraz świadomie kontynuujących swoją ścieżkę rozwoju zawodowego.

Praktyczny charakter studiów

W ramach programu kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi prowadzone są warsztaty i treningi, dzięki którym uczestnicy kształtują swoje umiejętności niezbędne w pracy z ludźmi. Na zajęciach realizowane są gry biznesowe, które wymagają od uczestników aktywnych postaw, przedsiębiorczości i asertywności, umiejętności prowadzenia rozmów w warunkach konfliktu interesów, komunikatywności, myślenia analitycznego oraz rozwijania cech przywódczych. Uczestnicy tego kierunku uczestniczą także w sesji assesment center w firmie SMG/KRC Poland. Jeden ze zjazdów realizowany jest w formie zjazdu wyjazdowego, w czasie którego uczestnicy biorą udział w zajęciach outdoorowych. 

Partner kierunku

Studia przygotowane są przy współpracy z firmą konsultingową SMG/KRC Poland, jedną z najstarszych firm doradztwa personalnego w Polsce. Dzięki temu część zajęć, np. zajęcia poświęcone selekcji i ocenie kadr, będzie mogła odbywać się w pracowni firmy, wyposażonej m.in. w lustro weneckie. Pracownicy firmy zapoznają uczestników studiów z najnowszymi tendencjami na rynku i podzielą się swoim praktycznym doświadczeniem. 

www.smgkrc.com

magdalena-czajkowska

"Zdecydowałam się na studia podyplomowe w WSB, ponieważ jako specjalista ds. personalnych chciałam poszerzyć i wzmocnić swoje kompetencje w tej dziecinie, aby w przyszłości ubiegać się o wyższe stanowisko w międzynarodowej firmie. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu wykładowców oraz tego, w jaki sposób zarażają swoją pasją innych."

 

Magdalena Czajkowska

Absolwentka studiów podyplomowych

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
smg-krc

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 31 lipca
700 zł
taniej

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz 700 zł: 

  • 300 zł zniżki w czesnym

  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej - 900 zł:

  • 500 zł zniżki w czesnym 
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 175
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

mgr Agnieszka Michalska-Rechowicz
mgr Roman Kraczla

Prezes SMG/KRC Poland, trener z ponad 15-letnim doświadczeniem. Absolwent socjologii UŚ i ekonomii na AE Katowice. Autor i współautor wielu autorskich programów i projektów szkoleniowych. W latach 1998 – 2002 dyrektor ds. szkoleń Dystryktu Południowego w AIG Amplico Life. Wykładowca i...

mgr Agnieszka Michalska-Rechowicz

Trenerka odporności psychicznej (Model 4C), Coach (ICC) oraz Certyfikowany Praktyk Rozwoju Learning and Development Practice (CLPD)  renomowanej instytucji Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) w Londynie.


Od 16 lat pracuje z liderami, specjalistami i przedsiębiorcami w...

Monika Kantowicz-Gdańska

Konsultant, certyfikowany trener, audytor. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Zajmuje się w szczególności rozwojem ludzi i organizacji. Jako niezależny konsultant i trener pracuje od 2006 roku. Zrealizowała liczne projekty...

Michał Olesiak

Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Obecnie doradca oraz trener prawa pracy, a także członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w...

mgr Marcin Bański

Prowadzi szkolenia m.in. w ramach studiów podyplomowych z tematów: Zarządzanie zmianami w administracji i urzędzie, Budowanie efektywnych zespołów (Team Building), pracy zespołowej oraz przywództwa, Motywowanie siebie i innych. Konsultant personalny i psycholog prowadzący projekty...

Ilona Stawczyk

Wykładowca i trener MBA, Posiada certyfikat Developmental Trasactional Analysis – kompleksowe szkolenie z zakresu Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej / 350 h / prowadzone przez trenerów z International Centre for Developmental Analysis / wykładowców uczelni angielskich, amerykańskich i...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie

Biuro Rekrutacji będzie czynne w soboty: 26.06, 10.07, 24.07, 07.08 oraz 21.08.

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 70 +32 349 84 78
Infolinia: 32 630 62 44

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 08:00-16:00
  • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF