Opis kierunku:

Na tym kierunku możesz wybrać:

 

Studia niestacjonarne w salach wykładowych.

W trakcie zjazdów spotkasz się z wykładowcą oraz pozostałymi uczestnikami osobiście. W przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie.

LUB

 

Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów. 

Kierunek realizowany w partnerstwie

 

Kierunek realizowany online jest efektem współpracy Wyższych Szkół Bankowych z Chorzowa, Poznania i Warszawy. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.
 
Formę zajęć wybierasz w trakcie zapisu na studia podyplomowe.

Zamówienia publiczne to dziedzina skomplikowana, pełna niuansów i wymagająca naprawdę biegłej znajomości prawa oraz procedur zarówno krajowych, jak i unijnych. Odpowiedzialni za nie pracownicy administracji państwowej lub przedsiębiorcy ubiegający się o zlecenia na drodze przetargów, aby osiągnąć sukces, muszą stać się prawdziwymi specjalistami. 

Studia na tym kierunku kompleksowo przygotowują do pracy przy zamówieniach publicznych – z obu stron. Uczą przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz oferty, analizowania prawidłowości przeprowadzania postępowań, przygotowania odwołań, skarg oraz wewnętrznych regulaminów i planów zamówień publicznych. Są też miejscem spotkania praktyków, doświadczonych specjalistów, początkujących, przedsiębiorców i urzędników.

W programie nacisk zaś położono na warsztatowy charakter zajęć, liczne studia przypadków i rozwiązywanie realnych problemów. Absolwenci studiów są więc znakomicie przygotowani do zrobienia kolejnego kroku w swoim życiu zawodowym. 

 

studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Kierunek Zamówienia publiczne skierowany jest zarówno do osób, które w swojej codziennej pracy mają do czynienia z zamówieniami publicznymi, zarówno jako zamawiający, jak i wykonawcy. Ma na celu przekazanie rzetelnej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych.

Naszym celem jest przekazanie Ci szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Umożliwi Ci to na swobodne poruszanie się w niełatwej tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień.

studia podyplomowe

Co zyskujesz?

  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zarówno prawidłowego udzielania zamówień, jak i skutecznego ubiegania się o zamówienia.
  • Otrzymasz dostęp do najnowszych opinii i komentarzy prawnych oraz do informacji mających wpływ na praktykę udzielania zamówień, w szczególności orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych. 
  • Nauczysz się m.in. przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, analizowania prawidłowości przeprowadzania postępowań, przygotowania odwołań, skarg oraz wewnętrznych regulaminów i planów zamówień publicznych.

Dla kogo?

  • Studia skierowane są zarówno do praktyków, zajmujących się od dawna problematyką zamówień, jak i do zupełnych nowicjuszy, dopiero co wchodzących w te trudne zagadnienia.
  • Kompleksowy zakres poruszanych tematów w ramach studiów, a jednocześnie skupienie się na problematyce stricte „zamówieniowej” sprawia, że studia te są atrakcyjną propozycją zarówno dla szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, jak i dla przedsiębiorców ubiegających się o publiczne zamówienia, czyli dla zamawiających i dla wykonawców (oferentów).

Praktyczny charakter studiów

W trakcie studiów poruszane są praktyczne zagadnienia związane z tematyką zamówień publicznych w kontekście m.in. funduszy unijnych. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i warsztatów, uwzględniających aktywny udział uczestników zarówno przez możliwość zadawania pytań, jak i rozwiązywanie case studies oraz ćwiczeń.

grzegorz-soluch

"Zamówienia publiczne stanowią znaczącą część rynku gospodarczego. Można stwierdzić, iż to właśnie umowy «zamówieniowe» napędzają gospodarkę i dają pracę tysiącom pracowników zatrudnianym w przedsiębiorstwach, które realizują takie zlecenia."
 

Grzegorz Soluch

Opiekun kierunku, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w urzędzie miasta, wykładowca WSB

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 30 czerwca
czesne już od
315 zł
265 zł
miesięcznie

Zapisując się do 30 czerwca, zyskujesz 1000 zł: 

  • 600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz więcej. Twoja zniżka wyniesie 1200 zł: 

  • 800 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych dla kierunku zamówienia publiczne.

 

Podany program studiów został oparty wyłącznie na nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Grzegorz Soluch

Prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i szkoleń (16 lat doświadczenia w pracy trenera); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; autor kursu e-learning „Zrozumieć...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF