Opis kierunku:

Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.  
 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.
 

Studia podyplomowe, online

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe umożliwiają psychologom nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i metod pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Psychologia to bardzo szeroka dziedzina nauki, a praca w szkole czy przedszkolu jest tylko jedną z możliwości rozwoju zawodowego, lecz niezwykle istotną dla współczesnych społeczeństw. W placówkach oświatowych dzieci spędzają praktycznie większość swojego dnia, więc to w nich mogą też potrzebować, a nawet szukać pomocy.

Zespół psychologiczno-pedagogiczny ma szansę pomagać nie tylko w konkretnych problemach rodzin, ale i klas, a nawet zaplanować skuteczne działania prewencyjne. Pole do działania jest ogromne. 

Studia na tym kierunku wyposażają absolwentów w niezbędne do pracy w szkole i przedszkolu narzędzia – poznają metodykę pracy, ćwiczą emisję głosu, uczą się technik komunikacyjnych z dziećmi i współpracownikami. Dzięki temu w pełni przygotowani mogą zmierzyć się z oczekiwaniami najmłodszych i tych dorosłych podopiecznych. 

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Studia są kierowane do absolwentów studiów na kierunku psychologia, którzy planują uzyskać uprawnienia do pracy w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej.

pedagogika

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne. Mogą one odbywać się w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach udzielających wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

pedagogika

Co zyskujesz?

Studia umożliwią absolwentom kierunku psychologia, posiadającym wiedzę merytoryczną z tego zakresu, rozszerzenie swoich kwalifikacji o uprawnienia pedagogiczne.

 • Absolwenci będą mogli podjąć pracę w szkole podstawowej – osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe, albo we wszystkich typach szkół – osoby będące absolwentami studiów wyższych studiów magisterskich. 

 • W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do planowania i wykonywania pracy psychologa w przedszkolu, w szkole i w placówce oświatowej.  

 • Studia prowadzone są w sposób atrakcyjny z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Dla kogo?

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć bez przygotowania pedagogicznego. 

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Wyższych Szkół Bankowych z Chorzowa, Poznania, Szczecina i Warszawy oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z Wrocławia. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Praktyczny charakter studiów

W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do planowania i wykonywania pracy psychologa w przedszkolu, w szkole i w placówce oświatowej. Studia prowadzone są w sposób atrakcyjny z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydaci składają dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku psychologia.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 29 września
czesne już od
315 zł
290 zł
miesięcznie

Zapisując się do 29 września, zyskujesz 700 zł: 

 • 300 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz więcej. Twoja zniżka wyniesie 900 zł: 

 • 500 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Zajęcia realizowane są w systemie sobota niedziela.

 

Liczba miesięcy nauki: 13
Liczba godzin: 240 + 150 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 13
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 78 +48 602 279 894
Infolinia: 32 630 62 44

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 08:00-16:00
 • cz: 08:00-17:00
 • pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF