Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.   


Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów. 

 

Studia w całości zrealizujesz w formule zdalnej. Z wykładowcą spotykasz się online w czasie rzeczywistym także podczas zaliczeń, projektów czy egzaminów. 

Kierunek jest efektem współpracy Wyższych Szkół Bankowych z Chorzowa, Poznania, Szczecina i Warszawy.  Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast. 

Studia podyplomowe, online

Doradztwo podatkowe to bardzo ważny element wsparcia działalności gospodarczej. Jednak znajomość prawa daninowego, w tym podatków, oraz umiejętność praktycznego wykorzystania elementów ich konstrukcji to kompetencje wymagane nie tylko od doradców podatkowych i księgowych. W rzeczywistości każdy kto prowadzi nawet jednoosobowe przedsiębiorstwo powinien mieć świadomość praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a w szczególności wiedzę o tym, jak należy zachować się w sytuacjach narzucających konieczność bezpośredniego kontaktu z administracją skarbową (podatkową). Wszystkie sytuacje w takich kontaktach można mieć bowiem pod pełną kontrolą. Trzeba tylko posiadać niezbędną do tego wiedzę.  

Studia na kierunku podatki i doradztwo podatkowe uczą efektywnego i bezpiecznego wykorzystywania uregulowań zawartych w przepisach prawa podatkowego, które tworzą system uprawnień podatników. 

studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Celem studiów jest budowanie wysokiego poziomu świadomości podatkowej niezbędnej przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej, a w szczególności propagowanie w tym zakresie roli doradztwa podatkowego. Studia wyposażą Cię zatem w wiedzę, która da się praktycznie wykorzystać w każdym zawodzie wymagającym specjalistycznej znajomości podatków. 

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Co zyskujesz?

  • Znajomość systemu podatkowego i uwarunkowań pozwalających na wykonywanie zawodów wymagających znajomości prawa podatkowego. 

  • Umiejętność efektywnego i bezpiecznego wykorzystywania uregulowań zawartych w przepisach prawa podatkowego, które tworzą system uprawnień podatników (m.in. zwolnienia, ulgi, zniżki). 

  • Umiejętność prowadzenia sporów w sprawach przed organami administracji skarbowej (podatkowej) w sytuacjach opresyjnych wywołanych np. kontrolą lub postępowaniem podatkowym. 

  • Wiedzę pozwalającą na odpowiedzialne pełnienie funkcji wykwalifikowanych specjalistów służb finansowo-księgowych (ekspertów podatkowych). 

Dla kogo?

  • Studia skierowane są do wszystkich osób, które są zainteresowane zawodową aktywnością wymagającą specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa podatkowego. 

  • Studia są przygotowane z myślą o: doradcach podatkowych, księgowych, pracownikach administracji skarbowej (podatkowej) oraz o każdej osobie planującej dopiero karierę w tych zawodach, a w szczególności dla przygotowujących się do państwowych egzaminów kwalifikacyjnych. 

  • Program studiów uwzględnia również potrzeby kompetencyjne w zakresie znajomości prawa podatkowego osób średniej i wyższej kadry kierowniczej odpowiedzialnej za decyzje dotyczące danin publicznych w tym podatków należnych od zarządzanych przez nich podmiotów (przedsiębiorstw, innych podmiotów gospodarczych, instytucji sektora finansów publicznych itp.). 

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Podatki i doradztwo podatkowe

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 198
Liczba zjazdów: 13
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Joanna Habelman
mgr Elżbieta Sobańska
Olga Śliwowska
dr Joanna Habelman

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności : rachunkowość.  Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych. z zakresu pedagogiki. Nauczyciel akademicki przedmiotów  rachunkowość i  finanse  w Wyższej Szkole Bankowej  w Poznaniu,...

mgr Elżbieta Sobańska

Zawód i przedmiot zainteresowań zawodowych: radca prawny, właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie podatkowym, wykładowca, specjalista w dziedzinie cen transferowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu z  ukończoną aplikacją radcowską w OIRP w...

Olga Śliwowska

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunku: prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz europeistyki – specjalizacja: zarządzanie projektami europejskimi na Wydziale Humanistycznym. Od 2011 roku związana z Akademią Sztuki w Szczecinie. W latach 2011-2012 asystent w Katedrze Prawa...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 78 +48 602 279 894

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF