Grzegorz Olechniewicz

Ekspert w dziedzinie zarządzania, doświadczony trener i doradca, realizował projekty i strategie między innymi dla firm z branż: motoryzacyjnej, farmaceutycznej, bankowej, telekomunikacyjnej, FMCG oraz dla firm zajmujących się przemysłem ciężkim.


W opinii wielu klientów jeden z czołowych europejskich ekspertów w dziedzinie strategii oraz negocjacji zakupowych. Swoje doświadczenie zdobył jako Kupiec w firmie ALMA Inteligentny Świat S.A., Procurement Manager w Ariba Inc. oraz Project Procurement Manager dla Carrywater Group S.A. ( realizując proces kontraktowania dostawców na potrzeby projektów IT o wartości przekraczającej 600 000 000 zł) czy Senior Consultant w 4Results. Przez ostatnie lata doradzał dziesiątkom firm w zakresie organizacji oraz optymalizacji procesów zarządzania. Od 2004 roku prowadzi szkolenia oraz projekty doradcze w obszarze optymalizacji przedsiębiorstw, trwałego podnoszenia efektywności, oraz zarządzania projektami. Budżet wspieranych przez niego projektów w 2017 roku przekroczył 4 900 000 000 zł.

Renata Szymankiewicz

Od ponad 20-lat związana z zarządzaniem oraz łańcuchem dostaw.

 

Obecnie Head of Strategic Procurement Poland w Sivantos Sp. z o.o. (Sivantos Group, poprzednio Siemens), wcześniej kierownik pierwszego na świecie działu celnego w Samsung Electronics Poland Manufacturing .


Od 2017 roku Senior Consultant w GOODMAN, a do 2018 roku Wiceprezes Zarządu GOODMAN GROUP Sp. z o. o.


Posiada doświadczenie w tworzeniu działów i budowaniu efektywnych zespołów.


Udział w projektach modernizacji linii produkcyjnych z zastosowaniem zasad Lean Manufacturing oraz w strategicznych projektach związanych z rozwojem dużych przedsiębiorstw produkcyjnych pozwala jej skutecznie realizować projekty optymalizacyjne. Współtworzyła Politykę Zakupową dla grupy kapitałowej oraz opracowanie standardów i procedur dotyczących klasyfikacji i monitorowania dostawców w procesie zakupów.


Jako planista produkcji koordynowała działania około 150 pracowników i 5 działów produkcyjnych, korzystając m.in. z systemu SAP, co pozwoliło jej rozwinąć umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, wymagających konkretnego działania.

Daniel Matela

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zakupami na każdej płaszczyźnie, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Negocjator oraz Manager Zakupów z doświadczeniem w międzynarodowych koncernach FMCG. Z powodzeniem wdraża i realizuje strategie zakupowe, zarządza kategoriami zakupowymi oraz realizuje projekty optymalizacyjne.


Karierę rozpoczynał ponad 15 lat temu w koncernie finansowym Aviva (wcześniej Commercial Union). Swoje doświadczenie zdobył także jako Specjalista ds. Zakupów w CEDC International (Bols, Żubrówka, Absolvent) gdzie zarządzał 8 kategoriami zakupowymi, od 2012 do 2018 roku realizował projekty optymalizacyjne w ramach zarządzania kilkudziesięcioma kategoriami zakupowymi oraz strategiami zakupowymi w Imperial Tobacco Polska S.A.


Obecnie Global Sourcing Manager Capex w Mondelēz International. Członek Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki i Zakupów. Od 2016 roku Senior Consultant i Trener w firmie GOODMAN, a od 2018 Wiceprezes Zarządu GOODMAN GROUP Sp. z o. o.

Piotr Dobrowolski

Od 10 lat zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Negocjuje i projektuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuje się w szczególności. Dodatkowo specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki działalności związków zawodowych, sporów zbiorowych, działalności rad pracowników. Szereg podmiotów gospodarczych korzysta z jego usług, mając na uwadze doświadczenie w rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi.


Doradza przy zakładaniu spółek prawa handlowego i ich przekształcaniu. Skutecznie reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w tym postępowaniach transgranicznych. Posiada doświadczenie w doradzaniu klientom w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych, z uwzględnieniem profesjonalnych wzorców umownych FIDIC jak również prowadzenia postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych.