Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Lean Six Sigma Manager

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Moduł: Strategia
(40 godz.)
 • budowanie kompetencji menedżerskich (16 godz.) 

 • wprowadzenie do Lean Six Sigma (4 godz.) 

 • metodyka Lean Six Sigma w pigułce (4 godz.) 

 • zarządzanie projektem optymalizacyjnym (16 godz.) 

Moduł: Skuteczność organizacji pracy
(20 godz.)
 • narzędzia Lean Six Sigma w praktyce w przykładach z produkcji i usług (8 godz.) 

 • praktyka Lean i Kaizen jako narzędzie ciągłego doskonalenia (4 godz.) 

 • techniki kreatywnego myślenia i działania (8 godz.

Moduł: Liczby, dane, fakty, analiza
(52 godz.)
 • metodyka Lean Six Sigma – zarządzanie projektem optymalizacyjnym zgodnie z DMAIC (32 godz.) 

 • identyfikacja i eliminacja marnotrawstw z procesów (4 godz.) 

 • gra symulacyjna Lean Six Sigma (16 godz.) 

Moduł: Benchmarking
(48 godz.)
 • wizyty praktyczne w obszarach Lean Six Sigma (32 godz.) 

 • przegląd realizowanych projektów i prac zaliczeniowych (16 godz.) 

Forma zaliczenia
 • Podstawowa – jednocześnie gwarantująca, po pozytywnym rozstrzygnięciu, uzyskanie certyfikatu Lean Six Sigma Yellow Belt (w cenie): test sprawdzający wiedzę po każdym semestrze oraz zespołowa praca podyplomowa w postaci prezentacji praktycznego projektu zgodnie z Lean Six Sigma, skupiająca się na wybranym zagadnieniu omawianym na zajęciach.
 • Rozszerzona – jednocześnie gwarantująca, po pozytywnym rozstrzygnięciu, uzyskanie certyfikatu Lean Six Sigma Green Belt (opłata): test sprawdzający wiedzę po każdym semestrze oraz zespołowa praca podyplomowa w postaci zespołowej prezentacji z przebiegu realizacji projektu zgodnie z Lean Six Sigma DMAIC w praktyce.

Zapewniamy możliwość realizacji projektu w organizacjach naszych Partnerów.