Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.  
 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Wyższych Szkół Bankowych z Chorzowa, Poznania, Szczecina, i Warszawy. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Studia podyplomowe, online

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Mimo że zaburzenia ze spektrum autyzmu są coraz sprawniej diagnozowane, specjaliści nadal spotykają się z oporem w tym zakresie zarówno ze strony rodziców dzieci, jak i ze strony placówek oświatowych. 

Dlatego tak ważna staje się dziś wiedza na ten temat, umiejętność nie tylko diagnozowania, ale i przeprowadzenie dziecka ze specjalnymi potrzebami przez proces wzrastania i nauki w jego określonych warunkach. 

 

pedagogika

Studia na tym kierunku przygotowują pedagogów, nauczycieli i terapeutów do skutecznego niesienia pomocy rodzinom wychowującym dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, odkrywaniu drogi do samodzielności podopiecznego i bezpiecznego przejścia przez placówki oświatowe, a także pokonywania trudności i we wzmacnianiu rodziny.   

studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Cel studiów: 

 • Poszerzenie wiedzy uczestników studiów o informacje dotyczące specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.  
 • Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum zaburzeń autystycznych.  
 • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze spektrum autystycznym.  
 • Uwrażliwienie uczestników na wczesne symptomy spektrum autyzmu.  
 • Przygotowanie uczestników do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autystycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.  
 • Przygotowanie uczestników do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka ze spektrum autystycznym w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki.  
 • Ukazanie najodpowiedniejszych metod i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.  

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych. 

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Co zyskujesz?

 • Studia umożliwią nabycie umiejętności w zakresie wyzwalania potencjału osób ze spektrum zaburzeń autystycznych na każdym etapie ich życia od wczesnego wspomagania do dorosłości.  
 • Uczestnicy nabędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach szkół w których przebywa dziecko ze spektrum autystycznym i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.  
 • Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb tych uczniów. W trakcie praktyk zapoznają się z nowoczesną ofertą form terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autystycznym.  

Dla kogo?

 • Studia są kierowane do osób pracujących lub planujących pracę z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, placówek, świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych, warsztatów terapii zajęciowej.  
 • Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej. W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.  
 • Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia nabędą uprawnienia do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zdobytymi w trakcie studiów. Absolwenci studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych), będą mogli pracować we wszystkich typach i rodzajach szkół i placówek oświatowych, w których organizowane jest kształcenie specjalne do osób ze spektrum autystycznym.  

Praktyczny charakter studiów

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne w placówkach kształcących uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych. 

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego. 

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia. 

do 9 lutego
czesne już od
385 zł
335 zł
miesięcznie

Zapisując się do 9 lutego, zyskujesz 1000 zł, dzięki: 

 • 600 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej - 1200  zł: 

 • 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej przez cały tok studiów, proporcjonalnie do wybranego systemu ratalnego, 
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej. 

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Liczba miesięcy nauki: 13
Liczba godzin: 390 + 180 godz. praktyk + 60 godz. zajęć w formie e-learningu
Liczba zjazdów: 20
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Iwona Łukasiewicz
dr Alina Stosor
Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Metodyk -...

Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

dr Alina Stosor

Zawodowo pasjonuje ją nauczenie dzieci z niepełnosprawnościami a także problematyką rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel w szkole specjalnej w klasach dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną, a także jako...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 78 +48 602 279 894

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF