Opis kierunku

Studia w formule online (synchronicznie), bez względu na sytuację pandemiczną.  

 

Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i uczestnikami studiów kontaktujesz się przez internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

 

Studia podyplomowe, online

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia umożliwiają osobom posiadającym wykształcenie w zakresie filologii języków obcych, uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania języków w przedszkolu i w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (na wszystkich etapach edukacyjnych).

Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa

Celem studiów jest wyposażenie nauczycieli w kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolu i w szkole, a także ukształtowanie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności charakteryzujących skutecznego nauczyciela języków obcych i wychowawcy dzieci i młodzieży.

 

W ramach studiów uczestnicy realizują praktyki pedagogiczne – zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Uczestnicy będący absolwentami studiów wyższych I stopnia odbywają praktykę w szkole podstawowej.

jezyk-angielski-w biznesie

Co zyskujesz?

 • Studia umożliwiają uzyskanie pełnych kwalifikacji pedagogicznych w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolu i w szkole – na wszystkich etapach edukacyjnych.
 • W trakcie studiów uczestnicy poznają najnowsze metody i techniki nauczania języków obcych, nabędą umiejętności skutecznego komunikowania się oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
 • Uczestnicy poznają sposoby planowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych tak, aby jak najefektywniej rozwijać i wykorzystywać potencjał uczniów.
 • Absolwenci będą mogli podjąć pracę w szkole podstawowej – osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe, albo we wszystkich typach szkół – osoby będące absolwentami studiów wyższych studiów magisterskich.

Dla kogo?

Studia Dydaktyka języków obcych mają charakter kwalifikacyjny. Kandydatami mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym w zakresie filologii obcych, lecz nie posiadające uprawnień do nauczania języka w szkole. Studia kierujemy również do lektorów, a także do filologów niezwiązanych obecnie z edukacją, lecz zainteresowanych rozwojem osobistym.

 

Kierunek, który Cię interesuje jest efektem współpracy Wyższych Szkół Bankowych z Chorzowa, Poznania, Szczecina, i Warszawy oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z Wrocławia. Dzięki temu na zajęciach online spotkasz się z uczestnikami i wykładowcami z innych miast.

Praktyczny charakter studiów

 • W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.
 • Studia prowadzone są w sposób atrakcyjny z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Warunki przyjęcia na studia

 • W procesie rekrutacji kandydaci składają dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego.
 • O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania języków obcych, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

Program studiów

Program kierunku dydaktyka języków obcych

Zajęcia realizowane są w systemie sobota niedziela oraz wybrane dni ferii zimowych i wakacji, a część zajęć również w formule online.

Liczba miesięcy nauki: 13
Liczba godzin: 390 + 150 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 17
Liczba semestrów: 3
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Krystyna Hibner-Sobczak
Ewa Hadrian-Fietz
Magdalena Jedlecka
Krystyna Hibner-Sobczak

Magister Filologii Angielskiej , praktyk nauczania języka angielskiego od ponad 15 lat – nauczyciel dyplomowany. Pracująca nie tylko z dziećmi i młodzieżą, ale również z dorosłymi. Wielokrotnie brała udział w obozach językowych w Wielkiej Brytanii. Ukończyła Summer English...

Ewa Hadrian-Fietz

Magister Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, praktyk – wieloletni pedagog pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu teorii patologii zachowań dzieci i młodzieży o różnej etiologii. Specjalista z zakresu pracy z dzieckiem...

Magdalena Jedlecka

Magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, resocjalizacji, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwentka studiów z zakresu terapii i autyzmu. Pracuje na co dzień nie tylko z oddziałem wczesnoszkolnym, ale również z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki...

Poznaj innych wykładowców

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów podyplomowych w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja.sp@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 78 +48 602 279 894
Infolinia: 32 630 62 44

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 08:00-16:00
 • cz: 08:00-17:00
 • pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF