Forma studiów

Studia na tym kierunku prowadzone są w formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy oraz wybrane piątki w godzinach popołudniowych.
 

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Tradycyjny – hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. Aby studiować w ten sposób, podczas zapisów online wybierz sposób realizacji studiów "tradycyjny".
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowany jest w WSB w Chorzowie przez Dolnośląską Szkołę Wyższą.

 

Program zajęć i zakres merytoryczny programu zostały tak przygotowane, aby jak najlepiej przygotować Cię do pracy w placówkach oświatowych. W czasie studiów będziesz mieć m.in. zajęcia w placówkach oświatowych, a także o charakterze warsztatowym, dzięki którym nabędziesz przede wszystkim umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy pedagoga.

 

Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Jeśli wybierzesz studia stacjonarne, będziesz mieć zajęcia 3 dni w tygodniu od wtorku do czwartku. Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

W obu przypadkach wykłady odbywają się online zaś ćwiczenia w salach. 

 

 

Zapisz się na studia niestacjonarne

 

 

studenci

Program kierunku nie zakłada specjalności, jednak możesz wybrać blok przedmiotów:

 • Przedmioty w ramach modułów przedmiotów do wyboru wybierasz w III semestrze na II roku studiów.
 • Zajęcia dotyczą m.in. pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji antydyskryminacyjnej, edukacji globalnej, roli zabawy w edukacji, planowania rozwoju zawodowego oraz zagadnień glottodydaktyki.

Po studiach możesz pracować jako:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych w klasach I–III
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.
mozaika-finanse-rachunkowosc

Co zyskujesz?

 • Uzyskasz pełne kwalifikacje niezbędne do pracy w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Zdobędziesz najbardziej aktualną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Zajęcia są prowadzone przez specjalistów, nauczycieli i badaczy okresu dzieciństwa oraz praktyków edukacyjnych.
 • Nauczysz się wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, diagnozowania ich potrzeb i możliwości.
studenci
 • Poznasz innowacyjne metody organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku i pochodzących z różnych środowisk.
 • Poznasz zasady organizacji pracy szkół, przedszkoli i innych placówek niepublicznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.
pedagogika

W czasie studiów nauczysz się m.in:

 • jak indywidualizować działania edukacyjne (praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i niepełnosprawnościami),
 • jak wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka,
 • jak przygotowywać merytorycznie i metodycznie zajęcia dla dzieci w przedszkolu i w szkole.

Od 1 października 2019 r. zmianie uległ system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie przebiega na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nowy standard kształcenia nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które obowiązuje od 1 października 2019 r. Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 9 oraz § 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861, ze zm.).

Program studiów

Wybrane przedmioty, które zrealizujesz na tym kierunku:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • Umiejętności akademickie
 • Psychologia rozwoju w cyklu życia
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Współczesne koncepcje edukacyjne
 • Pedeutologia
 • Metodyka edukacji przedszkolnej
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Tutoring jako metoda wspierania rozwoju ucznia
 • Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
 • Metodyka pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Podstawy edukacji informatycznej
 • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania dzieci języka obcego.
Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF