dr hab. inż. Rafał Burdzik

Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych, oraz monografii, podręczników (w tym w języku angielskim i czeskim). Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, jako wykładowca wielu polskich i zagranicznych uczelni. Jest autorem aktualnych podstaw programowych w zawodach technik logistyk, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Jest członkiem wielu komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji i organizacji naukowych, w tym Komisji Transportu PAN, PTDT i PTTNE, oraz członkiem i recenzentem kilku znaczących czasopism naukowych polskich i zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia transportu i logistyki. W obszarze transportu zajmuje się problematyką komfortu i bezpieczeństwa pojazdów, w głównej mierze w odniesieniu do zjawisk drganiowych. W obszarze logistyki zajmuje się analizą relacji systemów transportowych i logistycznych, analizą procesów oraz systemów transportowych.

Tomasz Bździuch

Menedżer działu Service Management w IBM Client Innovation Center. Od kilkunastu lat pracuje w branży IT w obsłudze klienta zagranicznego. Realizuje projekty szkoleniowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zarządzaniem usługami. Naukowo bada racjonalność wykorzystania zasobów organizacji oraz efektywne dostarczanie wartości przez skuteczne zarządzanie usługami z wykorzystaniem procesów biznesowych. Posiada certyfikat ITIL Expert.
 

mgr Daniel Gaś

Menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego.

Menedżer z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedażą i procesami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sektorze finansowym. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w obsłudze B2B i B2C oraz współpracą z jednostkami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie obszarów chronionych, osób i mienia. 
Posiada także kilkuletnie doświadczenie w zarzadzaniu rozproszoną siecią sprzedaży. 
Obecnie, oprócz pracy menedżersko - dydaktycznej w strukturach WSB, menedżer w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie. 
Praktyk z doświadczeniem zawodowym zbudowanym na przestrzeni wielu lat w rożnych regionach kraju.  Wypracowane modele prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej oraz zdalnej, zostały wysoko ocenione przez Studentów oraz docenione przez Władze Wydziału i Uczelni, ostatecznie uhonorowane nagrodą Rektora WSB w Poznaniu (III stopnia).
 

dr. inż. Michał Gębczyński
dr inż. Michał Gębczyński

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem związanym z implementacją strategii oraz procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach hutniczych, zbrojeniowych oraz górnictwa węgla kamiennego. W spółkach doradczych zarządzający projektami poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw na poziomie operacyjnym oraz strategicznym. Doktor nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z restrukturyzacją oraz procesem zarządzania zmianami prowadzącymi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński

Wiceprezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach. Prezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania. Specjalista branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. Autor wielu ekspertyz i analiz biznesowych w zakresie zarządzania wartością, zarządzaniem ryzykiem, Balanced Scorecard i odpowiedzialnego biznesu. Autor i współautor kilku monografii, a także artykułów naukowych z dziedziny zarządzania. Obszary kompetencyjne w obszarze zarządzania strategicznego i taktyczno-operacyjnego:

 • modele biznesu,
 • strategie budowy wartości firmy,
 • zarządzanie efektywnością przedsiębiorstw,
 • optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw kolejowych.

Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, „Kierunek Transport”, oraz Technikum Kolejowego w Sosnowcu, Specjalność – Automatyka sterowania ruchem kolejowym, Doktor habilitowany nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu.
 

Prof nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński

Prezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach. Wiceprezes Zarządu oraz inicjator Południowego Klastra Kolejowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania. Specjalista branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. Autor wielu ekspertyz i analiz biznesowych w zakresie zarządzania wartością, zarządzaniem ryzykiem, Balanced Scorecard i odpowiedzialnego biznesu. Autor i współautor kilku monografii, a także artykułów naukowych z dziedziny zarządzania. Zakres zainteresowań naukowych:

 • modele biznesu, zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie i kreowanie wartości przedsiębiorstw,
 • zarządzanie projektami,
 • przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw,
 • optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw,
 • zarządzanie utrzymaniem w transporcie kolejowym,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,
 • zarządzanie jakością w transporcie kolejowym,
 • zarządzanie efektywnością przedsiębiorstw.

 

Optymalizacja kosztów i struktur zarządczych przedsiębiorstw kolejowych. Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, „Kierunek Transport”, oraz Technikum Kolejowego w Sosnowcu, Specjalność – Automatyka sterowania ruchem kolejowym. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych o specjalności nauki o zarządzaniu.

Mirosław Matusek
dr inż. Mirosław Matusek

Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych w Wyższej Szkole Bankowej. Główne zainteresowania to zarządzanie przepływem materiałów w produkcji, usługi logistyczne i przemysłowe, planowanie produkcji w różnych środowiskach produkcyjnych, inteligentne rozwiązania produktowo-usługowe. Konsultant licznych projektów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w obszarze doskonalenia procesów biznesowych. Współautor trzytomowego podręcznika do Logistyki Produkcji, Gliwice 2013 (Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej). Autor i współautor ponad 80. publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe oraz doświadczenie praktyczne są dla autora bazą prowadzonych zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, Studium Przypadku czy Zarządzanie przepływem materiałów.

dr inż. Edyta Przybylska

Wykładowca w Zakładzie Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wydział zamiejscowy w Chorzowie. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki w przedsiębiorstwach oraz usług logistycznych w łańcuchu dostaw. Bierze udział w projektach o charakterze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Jej zainteresowania badawcze głównie koncentrują się na rozwoju i problemach funkcjonowania rynku TSL (transport – spedycja - logistyka) w Polsce i na świecie.

Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali ING Banku Śląskiego oraz pracując jako analityk finansowy w branży przemysłowej. 

Ponadto, jest właścicielem firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi biznesowych.

mg Krzysztof Tomas
mgr Krzysztof Tomas

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej. Zawodowo związany z uczelnią w Chorzowie od ponad 10 lat. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, bankowości oraz finansów i rachunkowości w świecie codziennym. 

Praktyk w świecie finansów. Doświadczenie zawodowe poszerza w audycie i kontroli wewnętrznej.   

Tomasz Turek
r. pr. dr Tomasz Turek

Od 2000 r. czynny radca prawny, prowadzący kancelarię radcy prawnego. Łączy pracę naukową z praktyką kancelaryjną. Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo cywilne, prawo administracyjne, prowadzenie sporów sądowych.

Autor ponad 20 publikacji z zakresu prawa finansów publicznych i prawa podatkowego.