Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

•    zdobędziesz umiejętność projektowania działań profilaktyczno-wychowawczych i resocjalizacyjnych. 
•    poznasz metody i techniki diagnozowania jednostek, grup i środowisk. 
•    nauczysz się jak identyfikować problemy z zakresu: resocjalizacji ,wychowania i profilaktyki. 
•    poznasz  metody socjoterapii, poszerzysz wiedzę z psychologii, psychopatologii ,etyki, i zasad współżycia społecznego. 
•    nauczysz się opracowywać i realizować programy działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb nieletnich, młodocianych i dorosłych. 
•    zdobędziesz umiejętność prowadzenia zajęć o charakterze resocjalizacyjnym ,wychowawczym i socjoterapeutycznym. 
•    opanujesz  sposoby udzielania pomocy wychowawczej i socjoterapeutycznej. 
•    uzyskasz kompetencje skutecznej komunikacji z podopiecznymi. 

psychologia-w-biznesie

"W ramach studiów w WSB przygotowujemy młodych ludzi do zawodu pedagoga. Istotnym atutem tych studiów jest ich praktyczny charakter. Liczne wizyty studyjne, aktywne metody nauczania, wykładowcy praktycy, partnerska, przyjazna studentowi atmosfera, to tylko wybrane atuty WSB. Nasi absolwenci będą pedagogami już jutro, ale także za 30 lat. Musimy zatem wyposażyć ich w kompetencje ponadczasowe: zdolność do samokształcenia i samorozwoju, elastyczność, kreatywność, umiejętności komunikacyjne."

Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

1.    Specjalność przygotowująca do pracy w placówkach  penitencjarnych i resocjalizacyjnych 
2.    Absolwent nabywa wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia działalności profilaktycznej , resocjalizacyjnej , socjoterapeutycznej w placówkach socjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, w warunkach izolacji zakładowej i środowisku otwartym.  
3.    Zdobywa  praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
4.    Specjalność dla kandydatów do pracy poza systemem oświaty,  

pedagogika

Program studiów

 • Diagnoza niedostosowania społecznego i konstruowanie programów resocjalizacji
 • Metody pracy z rodziną 
 • Metody resocjalizacji w środowisku otwartym i zamkniętym
 • Pedagogika penitencjarna 
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką
 • Podstawy arteterapii w pracy wychowawcy
 • Podstawy teoretyczne i metodyczne terapii uzależnień
 • Praca socjalna i interwencja kryzysowa
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Profilaktyka niedostosowania społecznego w placówce oświatowej
 • Psychopatologia z elementami psychiatrii
 • Systemy resocjalizacyjne  w Polsce i na świecie
 • Technologia informacyjna i zdalna w pracy pedagoga
 • Teoretyczne podstawy socjoterapii
 • Terapia zachowań agresywnych i kontrolowania złości
 • Trening umiejętności społecznych
 • Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych z metodyką
 • Warsztat umiejętności wychowawczych z metodyką
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Maria Zegarlicka-Poręba
dr n. o zdr. Patrycja Kłósek
Małgorzata Kozak Buchalik
Jolanta Serwotka-Torbicka
dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski
Maria Zegarlicka-Poręba

Psycholog , psychoterapeuta, ukończone 5-letnie całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodziny Psychiatrii CM UJ w Krakowie, nabywała umiejętności w wielu ośrodkach szkoleniowych i terapeutycznych. Od 1998r. zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej....

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup...

dr n. o zdr. Patrycja Kłósek

Dietetyk kliniczny, dyplomowany psychodietetyk. Założycielka Centrum Leczenia Otyłości Paleta Diet, które prowadzi od 5 lat. Na co dzień zajmuje się pracą z pacjentami, którzy podjęli walkę ze zbędnymi kilogramami o własny wygląd, zdrowie, a czasami nawet życie. Oprócz niesienia...

mgr Małgorzata Kozak Buchalik

Zawodowo pasjonuje się psychodietetyką, zastosowaniem eeg biofeedback, technikami integrującymi Emocje, Mózg, Ciało. Swoje doświadczenie zdobywała udzielając wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom biorącym udział w projektach realizujących m.in. takie...

Jolanta Serwotka-Torbicka

Doktor nauk rolniczych w zakresie żywności i żywienia człowieka. Zawodowo zajmuje się fizjologią żywienia dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dietetycznym. Dba o przestrzeganie jakości usług hotelarskich i gastronomicznych. 

dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski

Wykładowca WSB w Chorzowie, prowadzi przedmioty związane z teorią czasu wolnego i rekreacji oraz żywienia w turystyce i rekreacji. Autor ok. 80 artykułów naukowych i 10 książek w pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami uwarunkowań zachowań rekreacyjnych, zwłaszcza...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
otwarte-serca
integracyjne-przedszkole
senior-residence
unikat
zstoio
Sokrates
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF