Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Elementy psychologii społecznej,
 • Psychologia ogólna
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Współczesne problemy psychologii klinicznej
 • Współczesne problemy pedagogiki
 • Systemy opieki, wychowania i kształcenia
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika porównawcza
 • Pedagogika osób ze specjalnymi potrzebami z ortodydaktyką
 • Elementy pedeutalogii
 • Edukacja dorosłych
 • Dydaktyka ogólna
 • Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Higiena i emisja głosu
 • BHP
 • Psychologia rozwojowa
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym II
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)