Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

 • zdobędziesz umiejętności pozwalające na profesjonalną działalność na stanowisku pedagoga, wychowawcy i instruktora w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych.
 • zdobędziesz umiejętność projektowania działań profilaktyczno-wychowawczych.
 • poznasz metody i techniki diagnozowania jednostek, grup i środowisk.
 • nauczysz się jak identyfikować problemy z zakresu: wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii.
 • będziesz opracowywać i wdrażać projekty z zakresu pracy z jednostką i grupą, a następnie planować i organizować tę pracę.
 • opanujesz  sposoby udzielania pomocy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej.
 • uzyskasz kompetencję skutecznej komunikacji z podopiecznymi.
mozaika bezpieczenstwo-narodowe

"Pedagogika to studia ciekawe, praktyczne i użyteczne! Pozwalają poznać fenomen Człowieka i Ludzi, tworzących formalne i nieformalne grupy społeczne. Pedagogika humanistyczna różni się od tej minionych pokoleń, wedle której dorośli uczyli i wychowywali dzieci tak, jak robili to ich rodzice i nauczyciele. Współczesna pedagogika korzysta z nowych technologii, wspiera i rozwija kreatywność, sięga do wiedzy z różnych nauk, np. kognitywistyki - czyli nauki o tym, jak pracuje mózg, czy antropologii kulturowej."

prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

Wykładowca kierunku pedagogika

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 1. Specjalność przygotowująca do pracy w placówkach opiekuńczych, wychowawczych i pomocowych, w instytucjonalnych i rodzinnych formach pieczy zastępczej.
 2. Specjalność dla kandydatów do pracy poza systemem oświaty, w jednostkach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: w placówkach pomocy społecznej oraz w placówkach zajmujących się opieką nad małymi dziećmi, na podstawie następujących przepisów: ustawa z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  ustawa z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
psychologia-w-biznesie

Program studiów

 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • Poradnictwo rodzinne
 • Pedagogika rodziny
 • Diagnoza potrzeb społecznych
 • Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Psychologia społeczna i zarządzania grupą
 • Wspieranie rozwoju wychowanków ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
 • Systemy opiekuńczo - wychowawcze w Polsce i na świecie
 • Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Pedagogika zabawy
 • Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze z metodyką
 • Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Metody terapii rodziny
 • Warsztat umiejętności wychowawczych z metodyką
 • Profilaktyka zagrożeń i patologii społecznych
 • Wychowanie przez sport
 • Podstawy arteterapii w pracy wychowawcy
 • Technologia informacyjna i zdalna w pracy pedagoga
 • Metody diagnozy rodziny i dziecka
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Iwona Łukasiewicz
prof. nadzw. Iwona Wagner
Iwona Tyrna-Łojek
Dr Wojciech Zając
Małgorzata Gałan
Edyta Sadowska
Agnieszka Majewska-Kafarowska
Beata Kozioł
Aleksandra Maskiera
Piotr Krzyszczyk
Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Metodyk -...

prof. nadzw. dr hab. Iwona Wagner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Autorka wielu książek i kilkudziesięciu artykułów. Specjalizuje się w pedagogice i polityce społecznej, szczególnie koncentrując się na problemach społecznych, takich jak: adopcja,...

dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju...

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup...

Prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

Pedagog i językoznawca, w trosce nie tylko o językowy rozwój uczennic i uczniów, ale też dla podniesienia jakości i efektywności pracy szkoły, a więc ze względu na potrzebę rewizji procesu dydaktycznego, który ma sprzyjać uczeniu się dzieci, popularyzuje pedagogikę humanistyczną,...

Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

Dr Wojciech Zając

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dyplomowany nauczyciel kolegium nauczycielskiego oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Praktyk z doświadczeniem w pracy w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą Współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (kierownik,...

Małgorzata Gałan

Zawodowo pasjonuje się rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w czasie pracy w Miejskim Przedszkolu nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia metodyki wychowania przedszkolnego, pedagogiki  w zakresie...

dr Edyta Sadowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich. Interesuje ją szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty, dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, edukacja medialna i komunikacja społeczna, a pasjonują...

Agnieszka Majewska-Kafarowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zawodowo zajmuje się rozwojem człowieka w cyklu życia oraz kulturowo-społecznymi uwarunkowaniami starzenia się i starości. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z  andragogiki, edukacja dorosłych, pedagogiki...

mgr Beata Kozioł

Pracuje jako psycholog w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzi gabinet psychologiczny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, podczas  pracy z...

mgr Aleksandra Maskiera

Zawodowo zajmuje się efektywną nauką, psychoterapią, kompetencjami społecznymi i psychologią rozwojową. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia z psychologii ogólnej, automotywacji czy procesu poznawczego.


Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w...

mgr Piotr Krzyszczyk

Nauczyciel dyplomowany, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela: od szkoły podstawowej poprzez liceum, technikum do WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Na WSB zajmuje się poza prowadzeniem zajęć z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych,...

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
otwarte-serca
integracyjne-przedszkole
senior-residence
unikat
zstoio
Sokrates
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF