Co zyskujesz, studiując pedagogikę w WSB?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie. Zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

Wykłady odbywają się online zaś ćwiczenia w salach. 

 

Studia pedagogiczne dają szerokie możliwości na rynku pracy, a także specjaliści z tej dziedziny są pożądanymi pracownikami.  

Umiejętności zdobyte na studiach pedagogicznych przydają się w każdej pracy z ludźmi – czy to w świecie marketingu i sprzedaży, finansów, szkoleń, organizacji eventów czy jakiekolwiek innej dziedzinie. Na rynku pracy zawsze są potrzebni ludzie potrafiący pomagać w trudnym procesie wychowania i rozwoju człowieka od urodzenia do późnej starości. 

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Tradycyjny – hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. Aby studiować w ten sposób, podczas zapisów online wybierz sposób realizacji studiów "tradycyjny".
Pedagogika

Podczas studiów zapewnimy Ci rzetelne przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim nabędziesz szereg kompetencji „miękkich”, które będziesz mógł wykorzystać na każdej ścieżce kariery. Tak przygotowanych specjalistów doceniają zarówno pracodawcy, jak i podopieczni.

Warsztatowe podejście do nauki pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie, czym tak naprawdę jest pedagogika.

 

Dzięki szeroko zakrojonemu programowi Partnerstwa Biznesowego, część zajęć będziesz odbywał w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych, a także w pracowni pedagogicznej.

Na zajęciach spotykasz praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Wybór specjalności zaprojektowanych odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy. Specjalności przygotowują do pracy poza systemem oświaty, realizując ideę uczenia się przez całe życie.

Medal
szerokie możliwości na rynku pracy
Krawat
zajęcia z ekspertami
Organizacja
wizyty i obserwacje

Czego nauczysz się podczas studiów?

Stosować innowacyjne metody pracy edukacyjnej i wychowawczej.
pedagogika
Zapewniać wsparcie w rozwoju osobistym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.
Wspomagać rozwój podopiecznych ze specjalnymi potrzebami.
mozaika-finanse-rachunkowosc
Diagnozować indywidualne predyspozycje młodzieży i dorosłych do wykonywania zawodu.
pedagogika
magdalena-miodynska
Chronić nieletnich i młodocianych przed wpływami patologicznego środowiska.
pedagogika
Projektować programy edukacyjne i terapeutyczne dla różnych grup odbiorców.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 342 zł 355 zł
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
Niestacjonarne Hybrydowe
od 342 zł 355 zł
Resocjalizacja i socjoterapia
Niestacjonarne Hybrydowe
od 342 zł 355 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Elementy psychologii społecznej,
 • Psychologia ogólna
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Współczesne problemy psychologii klinicznej
 • Współczesne problemy pedagogiki
 • Systemy opieki, wychowania i kształcenia
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika porównawcza
 • Pedagogika osób ze specjalnymi potrzebami z ortodydaktyką
 • Elementy pedeutalogii
 • Edukacja dorosłych
 • Dydaktyka ogólna
 • Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Higiena i emisja głosu
 • BHP

 •  

  Przedmiot kierunkowy w języku obcym

   

   

Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof. nadzw. Iwona Wagner
Dr Wojciech Zając
Edyta Sadowska
Dr Gabriela Kowalska
Agnieszka Majewska-Kafarowska
Beata Kozioł
dr Maria Ochwat
Iwona Tyrna-Łojek
Małgorzata Gałan
Małgorzata Kozak Buchalik
Piotr Krzyszczyk
Katarzyna Ostrowska
Maria Zegarlicka-Poręba
Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Metodyk -...

prof. nadzw. dr hab. Iwona Wagner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Autorka wielu książek i kilkudziesięciu artykułów. Specjalizuje się w pedagogice i polityce społecznej, szczególnie koncentrując się na problemach społecznych, takich jak: adopcja,...

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup...

Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

Prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

Pedagog i językoznawca, w trosce nie tylko o językowy rozwój uczennic i uczniów, ale też dla podniesienia jakości i efektywności pracy szkoły, a więc ze względu na potrzebę rewizji procesu dydaktycznego, który ma sprzyjać uczeniu się dzieci, popularyzuje pedagogikę humanistyczną,...

Dr Wojciech Zając

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dyplomowany nauczyciel kolegium nauczycielskiego oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Praktyk z doświadczeniem w pracy w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą Współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (kierownik,...

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa...

dr Edyta Sadowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich. Interesuje ją szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty, dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, edukacja medialna i komunikacja społeczna, a pasjonują...

Dr Gabriela Kowalska

Doktor nauk humanistycznych. Zawodowo pasjonuje się pomocą edukacyjną, terapeutyczną i diagnostyczną osób terminalnie i przewlekle chorych, problemem wykluczenia społecznego czy organizacją pomocy społecznej i wsparcia instytucjonalnego dla osób z niepełnosprawnością.

Agnieszka Majewska-Kafarowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zawodowo zajmuje się rozwojem człowieka w cyklu życia oraz kulturowo-społecznymi uwarunkowaniami starzenia się i starości. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia m.in. z  andragogiki, edukacja dorosłych, pedagogiki...

mgr Beata Kozioł

Pracuje jako psycholog w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej oraz prowadzi gabinet psychologiczny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, podczas  pracy z...

dr Maria Ochwat

Specjalista z zakresu komunikacji społecznej i międzykulturowej, międzynarodowych stosunków politycznych, praw człowieka i konfliktów międzynarodowych. Dziennikarz i specjalista z zakresu produkcji filmowej oraz telewizyjnej; obserwator procesów sądowych; trener biznesu i coach; doradca...

dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju...

Małgorzata Gałan

Zawodowo pasjonuje się rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w czasie pracy w Miejskim Przedszkolu nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia metodyki wychowania przedszkolnego, pedagogiki  w zakresie...

mgr Małgorzata Kozak Buchalik

Zawodowo pasjonuje się psychodietetyką, zastosowaniem eeg biofeedback, technikami integrującymi Emocje, Mózg, Ciało. Swoje doświadczenie zdobywała udzielając wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom biorącym udział w projektach realizujących m.in. takie...

mgr Piotr Krzyszczyk

.

Katarzyna Ostrowska

Radca prawny, zawodowo zajmuje się obsługą prawną jednostek administracji rządowej i samorządowej, praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego. Od 2011 r. prowadzi cyklicznie wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, wykładowca...

Maria Zegarlicka-Poręba

Psycholog , psychoterapeuta, ukończone 5-letnie całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodziny Psychiatrii CM UJ w Krakowie, nabywała umiejętności w wielu ośrodkach szkoleniowych i terapeutycznych. Od 1998r. zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej....

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
otwarte-serca
senior-residence
unikat
Sokrates

Dodatkowe warunki rekrutacji

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku  realizującym efekty uczenia się w ramach jednej z poniższych dyscyplin: 

 • pedagogika 
 • nauki socjologiczne 
 • psychologia 
 • filozofia 
 • historia 
 • językoznawstwo 
 • literaturoznawstwo. 

 

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 79
Infolinia: 32 630 62 44

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 08:00-16:00
 • cz: 08:00-17:00
 • pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF