Co zyskujesz, studiując pedagogikę w WSB?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie. Zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. Wykłady odbywają się online a ćwiczenia w salach. 

 

Studia pedagogiczne dają szerokie możliwości na rynku pracy, a także specjaliści z tej dziedziny są pożądanymi pracownikami.  

Umiejętności zdobyte na studiach pedagogicznych przydają się w każdej pracy z ludźmi – czy to w świecie marketingu i sprzedaży, finansów, szkoleń, organizacji eventów czy jakiekolwiek innej dziedzinie. Na rynku pracy zawsze są potrzebni ludzie potrafiący pomagać w trudnym procesie wychowania i rozwoju człowieka od urodzenia do późnej starości. 

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. 
Pedagogika

Podczas studiów zapewnimy Ci rzetelne przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim nabędziesz szereg kompetencji „miękkich”, które będziesz mógł wykorzystać na każdej ścieżce kariery. Tak przygotowanych specjalistów doceniają zarówno pracodawcy, jak i podopieczni.

Warsztatowe podejście do nauki pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie, czym tak naprawdę jest pedagogika.

 

Dzięki szeroko zakrojonemu programowi Partnerstwa Biznesowego, część zajęć będziesz odbywał w formie wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach specjalistycznych, a także w pracowni pedagogicznej.

Na zajęciach spotykasz praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Wybór specjalności zaprojektowanych odpowiednio do zmieniających się potrzeb społecznych i zmieniającego się rynku pracy. Specjalności przygotowują do pracy poza systemem oświaty, realizując ideę uczenia się przez całe życie.

Medal
szerokie możliwości na rynku pracy
Krawat
zajęcia z ekspertami
Organizacja
wizyty i obserwacje

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia. 

do 9 lutego
czesne już od
355 zł
330 zł
miesięcznie

Zapisując się do 9 lutego, zyskujesz: 

 •  600 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów. 
 • Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów. 

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej. 

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej. 

Czego nauczysz się podczas studiów?

Stosować innowacyjne metody pracy edukacyjnej i wychowawczej.
pedagogika
Zapewniać wsparcie w rozwoju osobistym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.
Wspomagać rozwój podopiecznych ze specjalnymi potrzebami.
mozaika-finanse-rachunkowosc
Diagnozować indywidualne predyspozycje młodzieży i dorosłych do wykonywania zawodu.
pedagogika
magdalena-miodynska
Chronić nieletnich i młodocianych przed wpływami patologicznego środowiska.
pedagogika
Projektować programy edukacyjne i terapeutyczne dla różnych grup odbiorców.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 330 zł 355 zł
Resocjalizacja i socjoterapia
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 330 zł 355 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Elementy psychologii społecznej,
 • Psychologia ogólna
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Współczesne problemy psychologii klinicznej
 • Współczesne problemy pedagogiki
 • Systemy opieki, wychowania i kształcenia
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika porównawcza
 • Pedagogika osób ze specjalnymi potrzebami z ortodydaktyką
 • Elementy pedeutalogii
 • Edukacja dorosłych
 • Dydaktyka ogólna
 • Edukacja międzykulturowa i wielokulturowa
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Higiena i emisja głosu
 • BHP
 • Psychologia rozwojowa
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

  Przedmiot kierunkowy w języku obcym II

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Iwona Łukasiewicz
prof. nadzw. Iwona Wagner
Piotr Krzyszczyk
Edyta Sadowska
Gabriela Kowalska
Iwona Tyrna-Łojek
Małgorzata Gałan
Dr Wojciech Zając
Iwona Łukasiewicz

Pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, założyciel i wieloletni prezes zarządu stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Metodyk -...

prof. nadzw. dr hab. Iwona Wagner

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel akademicki. Autorka wielu książek i kilkudziesięciu artykułów. Specjalizuje się w pedagogice i polityce społecznej, szczególnie koncentrując się na problemach społecznych, takich jak: adopcja,...

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup...

Jadwiga Gluźniewicz

Menedżer kierunku pedagogika. Mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji, edukacji i rehabilitacji i rewalidacji indywidualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, tyflopedagogiki. Wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany, praktyk z doświadczeniem w pracy z dziećmi i...

Prof. nadzw. dr hab. Wiga Bednarkowa

Pedagog i językoznawca, w trosce nie tylko o językowy rozwój uczennic i uczniów, ale też dla podniesienia jakości i efektywności pracy szkoły, a więc ze względu na potrzebę rewizji procesu dydaktycznego, który ma sprzyjać uczeniu się dzieci, popularyzuje pedagogikę humanistyczną,...

mgr Piotr Krzyszczyk

Nauczyciel dyplomowany, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela: od szkoły podstawowej poprzez liceum, technikum do WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Na WSB zajmuje się poza prowadzeniem zajęć z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych,...

dr Edyta Sadowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalista w zakresie edytorstwa tekstów naukowych i literackich. Interesuje ją szeroko rozumiana pedagogika, historia wychowania i oświaty, dydaktyka szkoły wyższej, pedeutologia, edukacja medialna i komunikacja społeczna, a pasjonują...

dr Gabriela Kowalska

Doktor nauk humanistycznych. Zawodowo pasjonuje się pomocą edukacyjną, terapeutyczną i diagnostyczną osób terminalnie i przewlekle chorych, problemem wykluczenia społecznego czy organizacją pomocy społecznej i wsparcia instytucjonalnego dla osób z niepełnosprawnością.

dr Iwona Tyrna-Łojek

Doktor nauk społecznych, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny, psycholog biznesu, trener rozwoju, mentorka i mediatorka. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych (certyfikowany mediator) oraz w tematach z dziedziny pedagogiki twórczości. Entuzjastka rozwoju...

Małgorzata Gałan

Zawodowo pasjonuje się rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w czasie pracy w Miejskim Przedszkolu nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia metodyki wychowania przedszkolnego, pedagogiki  w zakresie...

Dr Wojciech Zając

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dyplomowany nauczyciel kolegium nauczycielskiego oraz wieloletni nauczyciel akademicki. Praktyk z doświadczeniem w pracy w strukturach organizacyjnych zarządzania oświatą Współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (kierownik,...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
otwarte-serca
senior-residence
unikat
Sokrates
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF