Co zyskujesz studiując finanse i rachunkowość w WSB?

Nasi absolwenci znajdują pracę zarówno w korporacjach, jak i mniejszych firmach. Możesz pracować m.in. w branży ubezpieczeniowej, jako analityk finansowy, księgowy, czy doradca klienta. Tylko od Ciebie zależy, którą ścieżkę wybierzesz. 

Program kierunku potwierdzony jest międzynarodową akredytacją IACBE, będącą gwarancją jakości kształcenia, realizowania i mierzenia osiąganych efektów.

IACBE gwarantuje studentom, że w akredytowanej uczelni uzyskają profesjonalną wiedzę i umiejętności oraz dyplom ukończenia studiów, który liczy się na rynku pracy.

Bierzesz udział w spotkaniach branżowych z przedstawicielami instytucji finansowych.

Uczestniczysz w wizytach studyjnych – odwiedzasz centra finansowo-księgowe, korporacje międzynarodowe, działy finansowo-księgowe firm i instytucji oraz banki.

Dzięki wizytom studyjnym możesz poznać specyfikę pracy w danym miejscu. Dowiesz się także, jak działa przedsiębiorstwo oraz jakich pracowników poszukuje i jak wygląda proces rekrutacji.

finanse-rachunkowosc

Możesz skorzystać z dodatkowych szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności i kompetencje w dziedzinie finansów i rachunkowości.

Podczas studiów możesz wziąć udział w kursie, aby uzyskać II lub III stopień ścieżki certyfikacyjnej zawodowej księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. To nie tylko świetny wpis w CV, ale także konkretne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem.

Medal
akredytacja IACBE
Organizacja
wizyty studyjne
Palec
spotkania branżowe
praktyki i staże pod okiem ekspertów
Książka
szkolenia i warsztaty

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 29 kwietnia
czesne już od
300 zł
275 zł
miesięcznie

Zapisując się do 29 kwietnia, zyskujesz:

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów

 

 

 

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

 • jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Wykorzystywać wiedzę z zakresu finansów samorządowych, publicznych, sprzedaży usług finansowych, rachunkowości i budżetowania w firmach.
studenci komputer
Zarządzać płynnością i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
administracja-samorzadowa
Stosować prawo podatkowe i finansów publicznych zarówno na rynku krajowym i w obrocie międzynarodowym.
bezpieczenstwo-informacyjne
Stosować odpowiednie formy rozliczeń finansowych, handlowych w kraju i gospodarce globalnej.
Zarządzać systemami finansowymi w jednostkach budżetowych i korporacjach międzynarodowych, w tym firmach shared services center.
Realizować przedsięwzięcia związane z marketingiem i promowaniem usług finansowych w skali globalnej i krajowej.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bankowość i innowacje finansowe
Niestacjonarne Stacjonarne
od 310 zł 335 zł
Controlling
Niestacjonarne Stacjonarne
od 310 zł 335 zł
Finanse publiczne i podatki
Niestacjonarne Stacjonarne
od 310 zł 335 zł
Kadry i płace
Niestacjonarne Stacjonarne
od 310 zł 335 zł
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Niestacjonarne Stacjonarne
od 310 zł 335 zł
Sprawozdawczość i rewizja finansowa
Niestacjonarne Stacjonarne
od 310 zł 335 zł
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Niestacjonarne Stacjonarne
od 310 zł 335 zł

Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:             

 • Język obcy
 • Standardy rachunkowości
 • Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna
 • Nadzór mikroostrożnościowyy i zarządzanie instytucjami rf
 • Rachunek kosztów
 • Ekonomia globalna
 • System finansów publicznych
 • Portfel...
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Krystyna Barczyk
Aleksandra Baran
dr Maria Gorczyńska
dr Jan Purzyński
Maciej Banasik
mgr Elżbieta Stawecka
dr Elżbieta Zagórska
dr hab. Ewa Wanda Maruszewska
dr hab. Artur Walasik
dr Andrzej Pietrasz
dr Krzysztof Koj
Mariusz Wilkus
dr Krystyna Barczyk

Doktor nauk ekonomicznych, menedżer kierunku. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupie Turon Polska Energia S.A. 

Naukowo interesuje się praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi transakcji zabezpieczających oraz stosowanych modeli wyceny instrumentów...

Aleksandra Baran

Magister ekonomii. W Wyższej Szkole Bankowej  prowadzi zajęcia z przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, standardy sprawozdawczości finansowej, standardy rachunkowości, rachunek kosztów, współczesne koncepcje rachunku kosztów. 

dr Maria Gorczyńska

Doktor nauk ekonomicznych. Naukowiec i praktyk z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, strategii finansowych przedsiębiorstw, skarbowości korporacyjnej i analizy sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa. 
Od 2010 roku członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa...

dr Jan Purzyński

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w WSB w Chorzowie i Katowicach, wieloletni pracownik organów podatkowych. 
Posiada  bogate doświadczenie dydaktyczne, zdobyte prowadząc od 1995 roku wykłady dotyczące zagadnień prawno-podatkowych (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie...

dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze...

mgr Elżbieta Stawecka

Magister rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Posiada długoletnią praktykę w zakresie rachunkowości. Zdobywała doświadczenie zawodowe w pionie rachunkowości i ekonomii poprzez piastowanie różnych stanowisk – od specjalisty ds. ekonomiczno-finansowych poprzez zastępcę...

dr Elżbieta Zagórska

Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki. W latach 2008-2017 członek komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Świat Nieruchomości”.

Od wielu lat zajmuje się problematyką inwestycji i nieruchomości. Jest autorem bądź współautorem szeregu...

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska

Doradca podatkowy, członek w regionie śląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jest dyplomowanym księgowym, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariuszem Kodeksu Zawodowego Etyki w Rachunkowości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku...

dr hab. Artur Walasik

Jego zainteresowania wiążą się z finansami publicznymi, w szczególności ekonomicznymi aspektami opodatkowania oraz finansami przedsiębiorstw, w tym kosztem kapitału oraz analizą ryzyka operacyjnego i finansowego. 
Od 2003 r. orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów...

dr Andrzej Pietrasz

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się głównie prowadzeniem ćwiczeń i wykładów z zakresu bankowości oraz zarządzania instytucjami kredytowymi, zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, pozyskiwania finansowania, a także tworzenia biznes planów.

Praktyk życia...

Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie...

dr Danuta Kozłowska-Makóś

Współpracuje z prywatnymi i publicznymi podmiotami, m.in. Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Występuje w roli coacha w intensywnych programach dydaktycznych, nadzorując prace studentów na arenie międzynarodowej. 

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów...

prof. zw. dr hab. Halina Buk

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat pełniła w spółkach energetycznych odpowiedzialne funkcje, jak członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W ramach własnej działalności...

dr Marcin Jałowiecki

Doktor nauk ekonomicznych. Doradca finansowy i prawny w zakresie windykacji należności. Zainteresowania naukowe: finanse publiczne, bankowość, rynek obligacji, międzynarodowe rynki finansowe w obliczu globalizacji i kryzysu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich,...

dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie i Katowicach

Trener i konsultant, od 1994 r. prowadzący szkolenia z dziedziny negocjacji, sprzedaży, komunikacji oraz obsługi klienta (szkolenia w języku polskim i angielskim), moderator i facylitator.
Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Administracji Publicznej - PTTBiAP (od 2009 r.)....

dr Łukasz Makowski

Menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, PRu, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i...

mgr Kinga Religa

Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej Business Consulting w Katowicach. Jest odpowiedzialna za realizację projektów z zakresu komunikacji marketingowej. Zaangażowana w przedsięwzięcia związane z marketingiem terytorialnym oraz promocją miast i regionów. Absolwentka kursu...

Mariusz Wilkus

Ekspert ds. ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji,  audytor, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w wielu przedsiębiorstwach system kontroli wewnętrznej. Współpracuje m.in z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową,...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
sage
ing
deloitte
arcelor-mittal
koleje-slaskie
grant-thornton
argos
Grupa Logo
Stowarzyszenie księgowych

Dodatkowe warunki rekrutacji

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku realizującym efekty uczenia się w ramach jednej z poniższych dyscyplin:  

 • ekonomia i finanse 
 • nauki o zarządzaniu i jakości

W razie wątpliwości, skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 85 24 +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF