Co zyskujesz studiując finanse i rachunkowość w WSB?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie. Zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

 

Nasi absolwenci znajdują pracę zarówno w korporacjach, jak i mniejszych firmach. Możesz pracować m.in. w branży ubezpieczeniowej, jako analityk finansowy, księgowy, czy doradca klienta. Tylko od Ciebie zależy, którą ścieżkę wybierzesz.

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. 
Finanse i rachunkowość

Program kierunku potwierdzony jest międzynarodową akredytacją IACBE, będącą gwarancją jakości kształcenia, realizowania i mierzenia osiąganych efektów.

IACBE gwarantuje studentom, że w akredytowanej uczelni uzyskają profesjonalną wiedzę i umiejętności oraz dyplom ukończenia studiów, który liczy się na rynku pracy.

 

Bierzesz udział w spotkaniach branżowych z przedstawicielami instytucji finansowych.

Uczestniczysz w wizytach studyjnych – odwiedzasz centra finansowo-księgowe, korporacje międzynarodowe, działy finansowo-księgowe firm i instytucji oraz banki.

Dzięki wizytom studyjnym możesz poznać specyfikę pracy w danym miejscu. Dowiesz się także, jak działa przedsiębiorstwo oraz jakich pracowników poszukuje i jak wygląda proces rekrutacji.

 

Możesz skorzystać z dodatkowych szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności i kompetencje w dziedzinie finansów i rachunkowości.

Podczas studiów możesz wziąć udział w kursie, aby uzyskać II lub III stopień ścieżki certyfikacyjnej zawodowej księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. To nie tylko świetny wpis w CV, ale także konkretne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem.

Medal
akredytacja IACBE
Organizacja
wizyty studyjne
Palec
spotkania branżowe
praktyki i staże pod okiem ekspertów
Książka
szkolenia i warsztaty

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Wykorzystywać wiedzę z zakresu finansów samorządowych, publicznych, sprzedaży usług finansowych, rachunkowości i budżetowania w firmach.
studenci komputer
Zarządzać płynnością i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
administracja-samorzadowa
Stosować prawo podatkowe i finansów publicznych zarówno na rynku krajowym i w obrocie międzynarodowym.
bezpieczenstwo-informacyjne
Stosować odpowiednie formy rozliczeń finansowych, handlowych w kraju i gospodarce globalnej.
Zarządzać systemami finansowymi w jednostkach budżetowych i korporacjach międzynarodowych, w tym firmach shared services center.
Realizować przedsięwzięcia związane z marketingiem i promowaniem usług finansowych w skali globalnej i krajowej.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bankowość i innowacje finansowe
Niestacjonarne Hybrydowe
Controlling
Niestacjonarne Hybrydowe
Finanse publiczne i podatki
Niestacjonarne Hybrydowe
Kadry i płace
Niestacjonarne Hybrydowe
od 435 zł
od 435 zł

Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:             

 • Standardy rachunkowości
 • System finansów publicznych
 • Portfel inwestycyjny
 • Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna
 • Nadzór mikroostrożnościowyy i zarządzanie instytucjami rf
 • Rachunek kosztów
 • Ekonomia globalna
 • Elementy prawa finansowego
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Komunikacja i negocjacje w biznesie
 • Rachunkowość zarządcza
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym II
 • BHP
 • Język obcy

Przedmioty specjalnościowe:  

 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Krystyna Barczyk
dr Jan Purzyński
Maciej Banasik
dr hab. Artur Walasik
dr hab. Wiesława Caputa
Mariusz Wilkus
Rafał Kwaczała
dr Alicja Bartuś
Andrzej Cichy
dr Jolanta Gałuszka
dr inż. Michalina Kulesza
dr hab. Ewa Wanda Maruszewska
dr Krzysztof Koj
dr hab. Artur Walasik
dr Krystyna Barczyk

Doktor nauk ekonomicznych, menedżer kierunku. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupie Turon Polska Energia S.A. 

Naukowo interesuje się praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi transakcji zabezpieczających oraz stosowanych modeli wyceny instrumentów...

mgr Mariusz Rutke

Ekspert, praktyk z zakresu rachunkowości i controllingu w branży przemysłowej oraz finansowej, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w biznesie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia biznesowe z zakresu rachunkowości, controllingu oraz programowania.

Doświadczenie...

dr Jan Purzyński

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w WSB w Chorzowie i Katowicach, wieloletni pracownik organów podatkowych. 
Posiada  bogate doświadczenie dydaktyczne, zdobyte prowadząc od 1995 roku wykłady dotyczące zagadnień prawno-podatkowych (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie...

dr Maciej Banasik

W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem wykładów i ćwiczeń z zakresu m.in.: nadzoru makro- i mikrooostrożnościowego, polityki pieniężnej, portfela inwestycyjnego, inwestycji alternatywnych, rynków finansowych oraz finansów osobistych. 
Zajmuje się doradztwem w obszarze...

dr hab. Artur Walasik

Jego zainteresowania wiążą się z finansami publicznymi, w szczególności ekonomicznymi aspektami opodatkowania oraz finansami przedsiębiorstw, w tym kosztem kapitału oraz analizą ryzyka operacyjnego i finansowego. 
Od 2003 r. orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów...

prof. zw. dr hab. Halina Buk

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat pełniła w spółkach energetycznych odpowiedzialne funkcje, jak członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W ramach własnej działalności...

dr Marcin Jałowiecki

Doktor nauk ekonomicznych. Doradca finansowy i prawny w zakresie windykacji należności. Zainteresowania naukowe: finanse publiczne, bankowość, rynek obligacji, międzynarodowe rynki finansowe w obliczu globalizacji i kryzysu ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich,...

dr hab. Wiesława Caputa

Pracownik naukowy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej specjalizujący się problematyce rachunkowości i controllingu. Autorka ponad 100 opracowań opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym: American Academic & Scholarly Research Journal,...

mgr Kinga Religa

Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej Business Consulting w Katowicach. Jest odpowiedzialna za realizację projektów z zakresu komunikacji marketingowej. Zaangażowana w przedsięwzięcia związane z marketingiem terytorialnym oraz promocją miast i regionów. Absolwentka kursu...

mgr Mariusz Wilkus

Ekspert ds. ochrony danych, administrator bezpieczeństwa informacji,  audytor, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w wielu przedsiębiorstwach system kontroli wewnętrznej. Współpracuje m.in z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową,...

mgr Rafał Kwaczała

Wykładowca akademicki, trener i edukator (MCT, MCE). Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w sektorze bankowym (banki komercyjne i spółdzielcze) w obszarze rachunkowości, restrukturyzacji należności i windykacji, sprawozdawczości i controllingu oraz...

dr Alicja Bartuś

Specjalista z zakresu praw człowieka, reżimów totalitarnych, zbrodni przeciwko ludzkości i terroryzmu we współczesnym świecie. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie, Zespołu...

dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia,...

dr Jolanta Gałuszka

Specjalista z zakresu prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego. Biegły sądowy w zakresie opodatkowania międzynarodowego, podatku VAT (karuzele VAT) i rachunkowości.

Od 2013 r. wykładowca na stanowisku docenta w Karel de Grote University College, Faculty of
Management and...

dr inż. Michalina Kulesza

W swojej pracy zawodowej interesuje się różnymi możliwościami zastosowania metod ilościowych w naukach o zarządzaniu. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi między innymi zajęcia ze statystyki i ekonometrii, zachowania organizacyjnego czy statystycznym stresowaniu procesami...

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska

Doradca podatkowy, członek w regionie śląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jest dyplomowanym księgowym, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariuszem Kodeksu Zawodowego Etyki w Rachunkowości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku...

dr Krzysztof Koj Dziekan WSB w Chorzowie i Katowicach

 Ekonomista, menedżer, trener i konsultant, od 1994 r. prowadzący szkolenia z dziedziny negocjacji, sprzedaży, komunikacji oraz obsługi klienta (szkolenia w języku polskim i angielskim), moderator i facylitator. 
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (od 2001 r.) w dziedzinie...

dr hab. Artur Walasik

Jego zainteresowania wiążą się z finansami publicznymi, w szczególności ekonomicznymi aspektami opodatkowania oraz finansami przedsiębiorstw, w tym kosztem kapitału oraz analizą ryzyka operacyjnego i finansowego. 
Od 2003 r. orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF