Co zyskujesz studiując kierunek biznes i administracja w WSB?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie. Zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

Wykłady odbywają się online zaś ćwiczenia w salach. 

 

Program studiów na kierunku biznes i administracja powstał jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy, gdzie poszukiwani są specjaliści łączący wiedzę prawną i administracyjną z umiejętnościami funkcjonowania w środowisku biznesowym: komunikacją, negocjacjami itp.

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Tradycyjny – hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. Aby studiować w ten sposób, podczas zapisów online wybierz sposób realizacji studiów "tradycyjny".

 

biznes i administracja

Kształcić się będziesz praktycznie, w dużej mierze w oparciu o case studies oraz metody projektowe.

Zdobędziesz kompetencje niezbędne do działania w biznesie i administracji oraz umiejętności pozwalające na wykonywaniu szeroko ujętych zadań na rzecz społeczeństwa zarówno w wymiarze publicznym, jak i niepublicznym oraz podejmowaniu wszelkiej aktywności biznesowej.

 

Biznes i administracja nie kojarzy Ci się z kryminologią? A jednak – u nas poznasz kryminologiczne aspekty czynów nieuczciwej konkurencji, kryminologiczne aspekty wybranych przestępstw np. mobbingu oraz prawa i obowiązki administracji publicznej w zakresie odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska. 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Biznes i administracja to również określone dla tego środowiska zasady komunikacji. Na zajęciach z przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa w biznesie i administracji poznasz praktyczne wskazówki dotyczące prezentacji, ubioru, stereotypów a także zachowania podczas spotkań i negocjacji. 

Organizacja
zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków
wizyty studyjne
Książki
specjalistyczna wiedza
Uścisk dłoni
możliwość pracy na wielu płaszczyznach zawodowych

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 29 września
czesne już od
345 zł
332 zł
miesięcznie

Zapisując się do 29 września, zyskujesz: 

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 

 • jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 800 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego. 

Dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej. 

Czego się nauczysz?

mozaika-prawo-w-biznesie
Spotkasz się z przedmiotami charakterystycznymi dla biznesu
administracja-publiczna
Rozwiniesz swoje umiejętności komunikacji, etyki biznesowej oraz technik negocjacyjnych
Na zajęciach będziesz rozwiązywał case studies
Wirtualnie wykorzystasz nabytą wiedzę i umiejętności, przy wykorzystaniu gry strategicznej
administracja-publiczna
Poznasz sposoby pracy osób na co dzień zajmujących się zarówno prawem jak i administracją
studenci 2021
Podczas wizyt studyjnych poznasz sposób działania instytucji "od wewnątrz"

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Gospodarka nieruchomościami
Niestacjonarne Hybrydowe
od 332 zł 345 zł
Nowoczesna polityka ekologiczna
Niestacjonarne Hybrydowe
od 332 zł 345 zł
Prawo i Inwestycje
Niestacjonarne Hybrydowe
od 332 zł 345 zł
Prawo w administracji publicznej
Niestacjonarne Hybrydowe
od 332 zł 345 zł

Program studiów

 • Nowoczesna administracja 
 • Etyka i kultura uczciwości w biznesie i administracji 
 • Warsztaty cywilno-gospodarcze 
 • Historia najnowsza w zarysie 
 • Innowacyjność i zmiana w finansach 
 • Kompendium prawne 
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie i administracji 
 • Metodologia badań społecznych 
 • Prawo karne w biznesie i administracji 
 • Systemy konstytucyjne państw współczesnych 
 • Techniki negocjacyjne 
 • Gra strategiczna 
 • Kryminologia w biznesie i administracji 
 • Optymalizacja procesów decyzyjnych 
 • Podstawy prawa upadłościowego i naprawczego 
 • Polityka równościowa i antydyskryminacyjna w biznesie i administracji 
 • Prawo i postępowanie administracyjne - studium przypadku 
 • System podatkowy w Polsce 
 • Język obcy fachowy 
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Aleksandra Makarucha
prof. Jan Kantyka
Krzysztof Krysieniel
Łukasz Makowski
dr Jan Purzyński
dr Siostrzonek-Sergiel
Rafał Sołtysik
Jacek Stolecki
dr Jarosław Szostak
Maciej Thorz
Paulina Jańczuk-Pawlica
Katarzyna Ostrowska
Mikołaj Darmosz
dr Jolanta Gałuszka
Iwona Napłoszek
dr Aleksandra Makarucha

Menedżer kierunku biznes i administracja oraz kierunku administracja publiczna. Ponadto, kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej.

Orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w...

prof. zw. dr hab. Halina Buk

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat pełniła w spółkach energetycznych odpowiedzialne funkcje, jak członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W ramach własnej działalności...

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa...

Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński

Wiceprezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach. Prezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów optymalizacji zarządzania, audytor wiodący systemów zarządzania....

prof. dr hab. Jan Kantyka

Specjalista z zakresu historii najnowszej Polski i Śląska. Były dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, członek Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach,...

dr Łukasz Makowski, prof. WSB

Menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, PRu, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan WZ w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i...

dr Ewa Popławska

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalista z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Auditor wiodący jednostki certyfikującej Bureau Veritas w zakresie norm ISO. Od wielu lat prowadzi...

dr Jan Purzyński

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w WSB w Chorzowie i Katowicach, wieloletni pracownik organów podatkowych. 
Posiada  bogate doświadczenie dydaktyczne, zdobyte prowadząc od 1995 roku wykłady dotyczące zagadnień prawno-podatkowych (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie...

dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie...

mgr Rafał Sołtysik

Menedżer kierunku prawo w biznesie. Swoje doświadczenie zdobywał początkowo w sądzie rejonowym, a następnie w ramach pracy w jednostce budżetowej Miasta Katowice, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach oraz w ramach działań wykonywanych jako radca prawny.

Zawodowo pasjonuje...

mgr Jacek Stolecki

Magister prawa i administracji, praktyk z długoletnim doświadczeniem nabytym między innymi w czasie pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Do jego zainteresowań zawodowych należą m.in.  fundusze europejskie oraz etyka i komunikacja w administracji i biznesie.  Prowadzi...

dr Jarosław Szostak

Pracuje w zawodzie nauczyciela języka angielskiego od roku 1993, kiedy to ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Niedawno poszerzył swoje wykształcenie o doktorat z nauk politycznych. Stale aktualizuje i podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i...

dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

dr Łukasz Wawrowski

Adiunkt na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a także: Prodziekan ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki; członek Rady Akademickiej i Komitetu Wydawniczego przy Wydawnictwie WSB w Poznaniu; Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny...

mgr Kamil Zieliński

Psycholog i trener biznesu. Kierownik programowy i menedżer kierunku Psychologia w biznesie. Aktywny przedsiębiorca. Autor książki „Psychoefekty. 50 zjawisk psychologicznych, które wpływają na Twoje życie”. Fundator i wiceprezes Fundacji Future Hero. Ekspert do spraw psychologii...

mgr Paulina Jańczuk-Pawlica

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako prawnik najpierw w Urzędzie Pracy, następnie jako aplikant, a obecnie jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Grochalskiego.
Zawodowo pasjonuje się prawem administracyjnym oraz prawem pracy.
Prowadzi zajęcia o technikach...

Katarzyna Ostrowska

Radca prawny, zawodowo zajmuje się obsługą prawną jednostek administracji rządowej i samorządowej, praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego. Od 2011 r. prowadzi cyklicznie wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, wykładowca...

prof. dr hab. Marek Szopa

Profesor nauk fizycznych, praktyk zarządzania. Współzałożyciel i Partner Zarządzający firmy szkoleniowej Exbis. Od wielu lat rozwija zainteresowania "ścisłym" podejściem do rozwoju organizacji i zarządzania. Odbywał staże w uniwersytetach w Kolonii i Leuven. Specjalista w zakresie...

mgr Mikołaj Darmosz

Radca prawny. Swoje doświadczenie zdobywał pracując m.in. w Urzędzie Skarbowym w Będzinie i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach.
Zawodowo pasjonuje się postępowaniem egzekucyjnym w administracji, ogólnym postępowaniem administracyjnym, postępowaniem podatkowym,...

dr Jolanta Gałuszka

Specjalista z zakresu prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego. Biegły sądowy w zakresie opodatkowania międzynarodowego, podatku VAT (karuzele VAT) i rachunkowości.

Od 2013 r. wykładowca na stanowisku docenta w Karel de Grote University College, Faculty of
Management and...

dr Iwona Napłoszek

Od 2003 roku jest związana z katowicką firmą szkoleniową Exbis, która prowadzi warsztaty edukacyjne dla firm. Swoje doświadczenie biznesowe zdobywała jako koordynator, trener, przedsiębiorca, a obecnie partner zarządzający. W WSB jest wykładowcą na kierunku Psychologia w biznesie,...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Dodatkowe warunki rekrutacji

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku  realizującym efekty uczenia się w ramach jednej z poniższych dyscyplin:  

 • ekonomia i finanse 
 • nauki o polityce i administracji 
 • nauki o zarządzaniu i jakości 
 • nauki prawne.

Dla kandydatów, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych  w dyscyplinach wymienionych powyżej, zostały wyznaczone różnice programowe:

 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania.

Przedmioty stanowiące różnice programowe realizowane są online i obowiązują 
      studentów każdej formy studiów.

 

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 79
Infolinia: 32 630 62 44

Godziny otwarcia:
 • pn-śr: 08:00-16:00
 • cz: 08:00-17:00
 • pt: 08:00-16:00
 • so: 08:00-14:00
Pobierz stronę do PDF