Co zyskujesz studiując kierunek biznes i administracja w WSB?

Forma studiów

Ten kierunek możesz studiować niestacjonarnie. Zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

Wykłady odbywają się online zaś ćwiczenia w salach. 

 

Program studiów na kierunku biznes i administracja powstał jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy, gdzie poszukiwani są specjaliści łączący wiedzę prawną i administracyjną z umiejętnościami funkcjonowania w środowisku biznesowym: komunikacją, negocjacjami itp.

Sposób realizacji

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams), a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia.

 

biznes i administracja

Kształcić się będziesz praktycznie, w dużej mierze w oparciu o case studies oraz metody projektowe.

Zdobędziesz kompetencje niezbędne do działania w biznesie i administracji oraz umiejętności pozwalające na wykonywaniu szeroko ujętych zadań na rzecz społeczeństwa zarówno w wymiarze publicznym, jak i niepublicznym oraz podejmowaniu wszelkiej aktywności biznesowej.

 

Biznes i administracja nie kojarzy Ci się z kryminologią? A jednak – u nas poznasz kryminologiczne aspekty czynów nieuczciwej konkurencji, kryminologiczne aspekty wybranych przestępstw np. mobbingu oraz prawa i obowiązki administracji publicznej w zakresie odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska. 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Biznes i administracja to również określone dla tego środowiska zasady komunikacji. Na zajęciach z przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa w biznesie i administracji poznasz praktyczne wskazówki dotyczące prezentacji, ubioru, stereotypów a także zachowania podczas spotkań i negocjacji. 

Organizacja
zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków
wizyty studyjne
Książki
specjalistyczna wiedza
Uścisk dłoni
możliwość pracy na wielu płaszczyznach zawodowych

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia. 

do 9 lutego
czesne już od
355 zł
330 zł
miesięcznie

Zapisując się do 9 lutego, zyskujesz: 

 •  600 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów. 
 • Jeśli jesteś naszym absolwentem(-tką), zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów. 

 

Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej. 

 

Promocja dotyczy oferty dostępnej w rekrutacji zimowej. 

Czego się nauczysz?

mozaika-prawo-w-biznesie
Spotkasz się z przedmiotami charakterystycznymi dla biznesu
administracja-publiczna
Rozwiniesz swoje umiejętności komunikacji, etyki biznesowej oraz technik negocjacyjnych
Na zajęciach będziesz rozwiązywał case studies
Wirtualnie wykorzystasz nabytą wiedzę i umiejętności, przy wykorzystaniu gry strategicznej
administracja-publiczna
Poznasz sposoby pracy osób na co dzień zajmujących się zarówno prawem jak i administracją
studenci 2021
Podczas wizyt studyjnych poznasz sposób działania instytucji "od wewnątrz"

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Gospodarka nieruchomościami
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 365 zł 390 zł
Prawo w administracji publicznej
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 365 zł 390 zł

Program studiów

 • Nowoczesna administracja 
 • Etyka i kultura uczciwości w biznesie i administracji 
 • Warsztaty cywilno-gospodarcze 
 • Historia najnowsza w zarysie 
 • Innowacyjność i zmiana w finansach 
 • Kompendium prawne 
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie i administracji 
 • Metodologia badań społecznych 
 • Prawo karne w biznesie i administracji 
 • Systemy konstytucyjne państw współczesnych 
 • Techniki negocjacyjne 
 • Gra strategiczna 
 • Kryminologia w biznesie i administracji 
 • Optymalizacja procesów decyzyjnych 
 • Podstawy prawa upadłościowego i naprawczego 
 • Polityka równościowa i antydyskryminacyjna w biznesie i administracji 
 • Prawo i postępowanie administracyjne - studium przypadku 
 • System podatkowy w Polsce 
 • BHP
 • Język obcy
 • Prawo i postępowanie administracyjne- studium przypadku
 • Prawo karne w biznesie i administracji
 • Praktyka zawodowa
 • Przedmioty kierunkowe w języku obcym II
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe  (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
 • Seminarium dyplomowe

 •  
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Aleksandra Makarucha
Krzysztof Krysieniel
dr hab. A. Czop
Rafał Sołtysik
Jacek Stolecki
Maciej Thorz
Paulina Jańczuk-Pawlica
Katarzyna Ostrowska
Mikołaj Darmosz
dr Jolanta Gałuszka
Iwona Napłoszek
dr inż. Jarosław Kobryń
dr Aleksandra Makarucha

Menedżer kierunku biznes i administracja oraz kierunku administracja publiczna. Ponadto, kierownik Zakładu Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Bankowej.

Orzecznik organu wyższego stopnia administracji rządowej, orzecznik organu wyższego stopnia administracji samorządowej. Praktyk w...

prof. zw. dr hab. Halina Buk

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, specjalistka w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat pełniła w spółkach energetycznych odpowiedzialne funkcje, jak członek zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. W ramach własnej działalności...

dr Aleksandra Hadzik

Aleksandra Hadzik jest doktorem nauk prawnych. Manager oraz urzędnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami społecznymi. 


W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła pełną ścieżkę kariery od referenta do prezesa Kasy. Funkcję prezesa...

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. WSB

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach,...

dr hab. Andrzej Czop

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji kierunek Prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Wyższej Szkoły Bankowej. Dyrektor generalny Krakowskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz dyrektor zarządzający oraz wykładowca w Centralnym Ośrodku...

mgr Rafał Sołtysik

Menedżer kierunku prawo w biznesie. Swoje doświadczenie zdobywał początkowo w sądzie rejonowym, a następnie w ramach pracy w jednostce budżetowej Miasta Katowice, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach oraz w ramach działań wykonywanych jako radca prawny.

Zawodowo pasjonuje...

mgr Jacek Stolecki

Magister prawa i administracji, praktyk z długoletnim doświadczeniem nabytym między innymi w czasie pracy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Do jego zainteresowań zawodowych należą m.in.  fundusze europejskie oraz etyka i komunikacja w administracji i biznesie.  Prowadzi...

dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

dr Łukasz Wawrowski

Adiunkt na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a także: Prodziekan ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki; członek Rady Akademickiej i Komitetu Wydawniczego przy Wydawnictwie WSB w Poznaniu; Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny...

mgr Paulina Jańczuk-Pawlica

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako prawnik najpierw w Urzędzie Pracy, następnie jako aplikant, a obecnie jako radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Grochalskiego.
Zawodowo pasjonuje się prawem administracyjnym oraz prawem pracy.
Prowadzi zajęcia o technikach...

Katarzyna Ostrowska

Radca prawny, zawodowo zajmuje się obsługą prawną jednostek administracji rządowej i samorządowej, praktyk specjalista z zakresu orzecznictwa administracyjnego. Od 2011 r. prowadzi cyklicznie wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, wykładowca...

mgr Mikołaj Darmosz

Radca prawny. Swoje doświadczenie zdobywał pracując m.in. w Urzędzie Skarbowym w Będzinie i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach.
Zawodowo pasjonuje się postępowaniem egzekucyjnym w administracji, ogólnym postępowaniem administracyjnym, postępowaniem podatkowym,...

dr Jolanta Gałuszka

Specjalista z zakresu prawa podatkowego krajowego i międzynarodowego. Biegły sądowy w zakresie opodatkowania międzynarodowego, podatku VAT (karuzele VAT) i rachunkowości.

Od 2013 r. wykładowca na stanowisku docenta w Karel de Grote University College, Faculty of
Management and...

dr Iwona Napłoszek

Od 2003 roku jest związana z katowicką firmą szkoleniową Exbis, która prowadzi warsztaty edukacyjne dla firm. Swoje doświadczenie biznesowe zdobywała jako koordynator, trener, przedsiębiorca, a obecnie partner zarządzający. W WSB jest wykładowcą na kierunku Psychologia w biznesie,...

dr inż. Jarosław Kobryń

Inżynier w stopniu doktora nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, absolwent Politechniki Śląskiej. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy Chorzowie, członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Autor i współautor...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00-16:00
Pobierz stronę do PDF