Wybierz studia licencjackie lub inżynierskie na specjalnościach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (EFS) i ciesz się jeszcze niższym czesnym. Oznacza to, że poza promocjami wynikającymi z regulaminu promocji możesz zapłacić za studia jeszcze mniej.

 

Poniżej znajdziesz więcej informacji o projektach i specjalnościach, które objęte są dofinansowaniem. Nie zwlekaj z wyborem, gdyż liczba miejsc na poszczególnych formach studiów jest ograniczona!

efs

Sprawdź, co możesz studiować

Możesz wybrać studia dofinansowane z funduszy europejskich w ramach kilku różnych projektów. Każdy z nich przewiduje inną kwotę dofinansowania, formę studiów i specjalności.

 

 

EFS 2.0

Projekt "SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych" (w skrócie EFS 2.0)


Dofinansowanie w ramach tego projektu można zdobyć na poniższych kierunkach (w ramach wybranych specjalności):

1)      Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia, niestacjonarne

2)      Marketing i sprzedaż - studia I stopnia, niestacjonarne

3)      Język angielski w biznesie - studia I stopnia, niestacjonarne

4)      Inżynieria zarządzania - studia I stopnia inżynierskie, niestacjonarne

5)      Zarządzanie - studia I stopnia, niestacjonarne w formule on-line (wkrótce więcej informacji!)
 

EFS REG

Projekt " Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw" (w skrócie EFS REG).
 
Dofinansowanie w ramach tego projektu można zdobyć na poniższych kierunkach:
1)    Informatyka - studia I stopnia inżynierskie, niestacjonarne oraz stacjonarne
2)    Logistyka – studia I stopnia inżynierskie, niestacjonarne oraz stacjonarne
 
 

Dofinansowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Os Priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i regionu, Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.