Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego: 

 • Podstawy zarządzania
 • Matematyka w zarządzaniu
 • Marketing
 • Podstawy prawa
 • Technologia informacyjna
 • Ekonomia
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Rynek finansowy
 • Zarządzanie projektami
 • Negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Statystyka opisowa
 • Podstawy logistyki
 • Etyka w biznesie
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Podstawy zarządzania strategicznego
 • Zarządzanie jakością
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorczość
 • Ocena wyników działalności gospodarczej
 • Język obcy I
 • Przedmioty specjalnościowe 
 • Praktyka zawodowa
 • Metodyka pracy projektowej
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • Bhp 
 • Egzamin semestralny 
 • Wyzwania rynku pracy
 • Komunikacja w biznesie
 •