Krystyna Szczęsny

Menedżer kierunku oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego  turystyki i rekreacji, opiekun koła Naukowego "Overglob", wykładowca na kierunku turystyka i rekreacja w WSB w Chorzowie. Ekspert od spraw turystyki międzynarodowej, głównie Bałkanów. Wieloletni pracownik branży turystycznej. Pilot i rezydent (BP Rainbow), wykładowca i współorganizator kursów i szkoleń dla kadry turystycznej, działaczka na rzecz promocji turystyki polskiej i chorwackiej. Członek Stowarzyszenia Polskich Mediów. Honorowy członek i konsultant w Śląskim Stowarzyszeniu Pilotów i Przewodników ds. spraw promocji turystyki lokalnej i regionalnej oraz realizacji imprez turystycznych. Współpracuje z wyższymi Uczelniami w Chorwacji w zakresie turystyki polsko-chorwackiej. Jest współrealizatorką i autorką scenariuszy  turystycznych programów telewizyjnych dotyczących tematyki turystycznej,  kulinarnej, agroturystycznej i ekologiczno – przyrodniczej, realizowanych w zagranicznych kurortach turystycznych. Organizatorka zagranicznych pobytów dla mediów. Za wieloletnią działalność w branży turystycznej oraz liczne publikacje otrzymała wiele wyróżnień i międzynarodowych nagród.  Odznaczona została przez Ministra Sportu i Turystyki  Orderem Honorowym za wybitne zasługi dla turystyki.

Jacek Ruszkowski
dr hab. Jacek Ruszkowski

Doktor nauk geograficznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, podróżnik i doradca do spraw turystyki biur podróży. W Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzi zajęcia na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Narodowe. Zawodowo pasjonuje się nauką i dydaktyką, turystyką, podróżami i wyprawami naukowymi. Zajmuje się również dziennikarstwem, jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Mediów. 

Wśród najciekawszych publikacji można wymienić: "Rosja i jej  byłe imperium", "Nowoczesne systemy informatyczne narzędziem informacji w turystyce" czy "Warunki rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim na przełomie tysiącleci".  

Zbigniew Borek
dr Zbigniew Borek

Ekspert z zakresu Kultury Fizycznej w obszarach Rekreacji oraz Teorii Sportu i Turystyki Kwalifikowanej. Trener przygotowania fizycznego tenisa ziemnego, piłki nożnej, maratończyków i ultramaratończyków,  biegów górskich i himalaistów. Trener klasy I w lekkiej atletyce. Instruktor sportu w pływaniu, w gimnastyce oraz instruktor rekreacji ruchowej w specjalności kajakarstwo. Wykładowca i egzaminator na licznych kursach trenerskich (lekkoatletyka), kursach instruktora sportu (lekkoatletyka, piłka nożna, triatlon), kursach instruktora rekreacji ruchowej (jogging – ćwiczenia psychoruchowe, pływanie, narciarstwo zjazdowe, kajakarstwo). Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych i metodycznych. Udział w wielu projektach i pracach badawczych z zakresu teorii sportu, rekreacji i turystyki.

Krystyna Papiernik

Była Prezes Śląskiej Izby Turystki. Menedżer biura podróży. Biegły sądowy z zakresu prawa w turystyce. Ekspert branży turystycznej, który pokazuje praktyczną stronę biznesu.

Mateusz Ziemba
dr Mateusz Ziemba

Właściciel biura podróży, którego głównymi działaniami są szkolenia narciarskie w Austrii i Polsce. Prowadzi również szkołę i wypożyczalnię windsurfingu w Chorwacji. Od lat pracuje w turystyce międzynarodowej. Zawodowo związany również z turystyką kwalifikowaną. Ponadto, instruktor narciarstwa zjazdowego oraz windsurfingu. 

Anna Łabaza
Anna Łabaza

Jest trenerem II klasy koszykówki, instruktorem lekkoatletyki, piłki nożnej, piłki ręcznej oraz pływania. Posiada również uprawnienia ratownika WOPR. Ponadto, ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej kierunku turystyka i rekreacja chętnie dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w animacji jako wychowawca oraz kierownik na koloniach i obozach.

Jolanta Serwotka-Torbicka
Jolanta Serwotka-Torbicka

Doktor nauk rolniczych w zakresie żywności i żywienia człowieka. Zawodowo zajmuje się fizjologią żywienia dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dietetycznym. Dba o przestrzeganie jakości usług hotelarskich i gastronomicznych. 

dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski

Wykładowca WSB w Chorzowie, prowadzi przedmioty związane z teorią czasu wolnego i rekreacji oraz żywienia w turystyce i rekreacji. Autor ok. 80 artykułów naukowych i 10 książek w pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami uwarunkowań zachowań rekreacyjnych, zwłaszcza psychospołecznych. Jest pasjonatem turystki górskiej i wspinaczki, w tej ostatniej posiada uprawnienia instruktora wspinaczki skalnej oraz instruktora i trenera wspinaczki sportowej.